Christian ny rådgiver i NSO

Nytt fra NSO 4. oktober 2022 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

– Da jeg kom over stillingsutlysningen var det naturlig for meg å søke og jeg var heldig som fikk tilbud om jobb, sier Christian Lindgaard Sundfær.

Christian Lindgaard Sundfær har begynt som rådgiver i NSO hvor han blant annet skal ha ansvar for tilsyn og oppfølging av virksomheter. Han kommer fra stillingen som operasjonssjef i ZioT Solutions AS.

Tidligere har Christian blant annet jobbet som beredskapsleder i Oslo kommune, bydel Søndre Nordstrand og som site manager for Statoil/Equinor. Han har en master i risikostyring og samfunnssikkerhet og en bachelor i beredskap og krisehåndtering. Temaet for bacheloroppgaven hans var faktisk industrivern.

– Min introduksjon til NSO var under bachelorprogrammet hvor Knut Oscar (Gilje, direktør i NSO, jour.anm.) holdt et inspirerende innlegg om NSOs rolle og industrivernet som ledet til at jeg skrev om forsterket industrivern på bacheloroppgaven. Da jeg kom over en stillingsutlysning som rådgiver i NSO anså jeg det som naturlig å søke og var heldig nok til å få tilbud om jobb, sier Christian.

Han ser fram til å jobbe med og støtte industrivernpliktige virksomheter.

– Å få jobbe med NSOs samfunnsviktige oppdrag og støtte industrivernpliktige virksomheter i deres arbeid med å sikre sine verdier motiverer meg. Jeg gleder meg til å rådgi, veilede og motivere virksomheter i deres arbeid på bakgrunn av min erfaring, og jeg ser frem til å lære av virksomhetene, sier Christian.