Deler erfaringer for å bli bedre

Industrivernkonferansen 21. oktober 2022 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

Hos Stena Recycling bruker de evalueringene etter hendelser for å heve industrivernets kompetanse. HSEQ Manager kommer på Industrivernkonferansen for å dele deres erfaringer.

– Å dele erfaringer er viktig – det er mye læring som er viktig å dele både av hva som gikk bra og hva som kunne vært gjort annerledes. Det å evaluere innsatsen etter en hendelse er av stor verdi for oss. Læringen forsøker vi å bruke på tvers av organisasjonen, sier Ellen Bergland, HSEQ Manager i Stena Recycling AS.

Brant i komplekshaugen

Ellen Bergland, HSEQ Manager i Stena Recycling AS.
Foto: Stena Recycling AS

Bergland forteller om en større brann hos Stena Recycling AS filial i Skien november 2020 og hvordan evalueringen av hendelsen ble brukt til å spre kunnskap til andre avdelinger. På den måten kunne de andre filialene sette inn tiltak for å unngå at lignende skjedde hos dem.

Brannen i Skien medførte kun materielle skader, ingen personskader. Det brant i komplekshaugen på ettermiddagen, etter arbeidstid, men det var fortsatt fire operatører igjen på jobb. Disse losset en båt som var kommet med kompleksvarer.

Operatøren som satt i håndteringsmaskinen og la kompleksen på plass i haugen, oppdaget plutselig røyk inne i haugen. Han varslet umiddelbart de andre over radio. En annen operatør varslet fagleder industrivern på telefon. Fagleder industrivern hadde dratt hjem for dagen, men de som var på jobb rullet ut slanger og startet slokking. Fagleder industrivern varslet brannvesenet og lederne på filialen.

Brannvesenet kom på plass, operatørene bistod sammen med brannvesenet med å slokke brannen. Brannen var slokket morgenen etter.

Avløp og kummer ble stengt av slik at slokkevann ikke skulle renne til sjø. Det ble rekvirert sugebiler for å få samlet opp slokkevannet. Sugebiler gikk i skytteltrafikk gjennom hele kvelden, natta og neste dag.

Intervjuet innsatspersonell

Hendelsen ble nøye evaluert sammen med alt personell på filialen. Det ble diskutert hva som fungerte bra og hva som kunne vært gjort annerledes.

– Vi valgte å bruke hendelsen aktivt til deling. Innsatspersonellet ble intervjuet og dette ble filmet og delt på Teams. Alle filialer og alle ansatte ble invitert til Teams-møtet. Det var også mulighet for spørsmål i etterkant av filmen, forklarer Bergland.

Den viktigste erfaringen etter hendelsen var at innsatspersonellet var godt trent. De hadde øvd på slokking. Det var rask respons, riktige varslingsrutiner og tilpasset slokkeutstyr. Det var også god koordinering av oppgaver, understreker Bergland.

– Industrivernet er veldig viktig. Å sikre rask respons for å kunne utøve første innsats slik at konsekvensen av en hendelse kan reduseres mest mulig er avgjørende, mener Bergland.

Beredskap er viktig for å kunne ha mulighet til å redusere konsekvens av en hendelse. Om det skjer en brann eller en alvorlig personskade som krever at innsatspersonell må engasjeres, så er det viktig at innsatspersonell er tilgjengelig og kan starte første innsats inntil nødetater er på plass, understreker Bergland.

Vil redusere konsekvensene

Bergland er styremedlem i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og har vært det siden 2021.

– Jeg takket ja til å være med i styret i NSO fordi jeg så muligheten til å kunne lære mer om beredskap, men også for å kunne påvirke og dele min erfaring fra bransjen jeg jobber i. I Stena jobber vi for å forhindre at hendelser skal skje, men dersom de først skjer er det viktig at vi klarer å redusere konsekvensene så mye som mulig, uttaler Ellen Bergland.

Artikkelen ble publisert i Sikkerhet nr. 2 2022.

Hør Ellen Bergland dele mer om erfaringene etter brannen på Industrivernkonferansen 2022 6.–7. desember på Thon Hotel Arena, Lillestrøm.

Følg med på nso.no og følg oss gjerne på Facebook, Instagram og Linkedin for flere nyhetssaker om konferansen.

Meld deg på nå for å være sikret plass og hotellrom.

Vi håper å se deg på Thon Hotell Arena, Lillestrøm 6. og 7. desember 2022!