Nødnett-brukerundersøkelse 2022

Nyheter 4. november 2022 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Er du Nødnettbruker? Da vil DSB gjerne høre fra deg.

I samarbeid med Politidirektoratet og Helsedirektoratet gjennomfører Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) nå en landsdekkende evaluering av Nødnett.

– Vi vil også gjerne ha innspill på fremtidige behov for nødkommunikasjon, skriver DSB på sine nettsider.

DSB ønsker å nå alle som er brukere av Nødnett i Norge. De trenger derfor din hjelp til å besvare den og til å sende den videre internt i din organisasjon til alle som bruker Nødnett.

Undersøkelsen er anonym og tar fra 3-5 minutter. Den kan besvares her eller ved å scanne QR-koden:

Skann denne QR-koden for å gi tilbakemelding dersom din organisasjon bruker Nødnett.