Utfordrende slukking av brann i bil og truck

Fagstoff 5. januar 2023 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

Alle branner har giftige gasser, og industrivernet må kartlegge farene ved bruk av brannteppe.

Bruk av brannteppe kan være et nyttig verktøy, og som kan benyttes i kombinasjon med andre slukkemidler ved slukking av branner som i biler og trucker. Alle branner har giftige gasser, og industrivernet må kartlegge farene ved bruk av brannteppe.

– Både fossile biler, hybridbiler og el-biler kan begynne å brenne. Når en bil brenner, produseres det utallige giftige stoffer og gasser. Det å slukke en bilbrann kan virke greit, men det innebærer mange farer, sier Kjell Buer Berntzen, seniorrådgiver i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon.

I hybridbiler og el-biler hvor batteriet er antent, vil det dannes giftige og etsende gasser. Røyken og omgivelsene inneholder større mengde CO, i tillegg til flere andre svært farlige gasser, som fosfor- og fluorforbindelser, cyanider og klorider, deriblant hydrogenfluorid i gassform (fargeløs), som i kontakt med vann og vanndamp utvikler flussyre.

– Det er ikke bare å løpe til for å slukke en bilbrann. Tidligere i brannvesenet var det vanlig å slukke bilbranner uten røykdykkerutstyr eller pressluft, slik er det ikke lenger. Nå har man blitt klar over hvor farlige røykgassene er, og det å slukke en bilbrann kan kreve beskyttelse – pusteluft og vernebekledning. Det er ikke alle industrivern som er utstyrt til å håndtere dette. Det er heller ikke alle industrivern som skal gjøre en slik oppgave. Industrivernet må selv kartlegge farene og vurdere hvordan de skal agere når alarmen går, understreker Berntzen.

Det er ikke alle industrivern som er utstyrt til å håndtere en bilbrann. Det er heller ikke alle industrivern som skal gjøre en slik oppgave

Kjell Buer Berntzen, seniorrådgiver i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Vurder forsvarlig innsats

Hva skal industrivernet gjøre? Industrivernet må vite hvor grensen går for deres innsats. Forsvarlighetsprinsippet står sterkt hos industrivernet. Dette er et viktig prinsipp også ved bil- eller truckbrann, ingen skal risikere liv og helse ved slike hendelser.

Selv røyk som er luktfri kan inneholde farlige gasser. CO er til eksempel fargeløs og luktfri. Dette bør være en vekker for industrivernet som må stille spørsmål og gjøre vurderingene i egen virksomhet.

– Innsatser kan virke små og enkle, men kan være farlige. Vernebekledning med pusteluft gir god beskyttelse mot branner, og nyere forskning viser også at det gir god beskyttelse mot hydrogenflorid. Det forutsetter at brannbekledningen ikke er skadet eller forringet fra tidligere innsatser. I de tilfellene har vernetøyet mistet sine egenskaper, og vil ikke ha den beskyttelsen mot varme og gassene som forutsatt. Også brannbekledning som bare brukes i øvelser må skiftes ut om den har blitt utsatt for varmegjennomslag, sier Berntzen.

Snakk med ditt lokale brannvesen

En batteribrann i en el-bil lar seg ikke slukke ved kun å legge på brannteppe. Brannen dempes, men slukkes ikke. Når teppet fjernes, kan brannen raskt blusse opp igjen når oksygen kommer til.

NSO anbefaler industrivern som vurderer å skaffe et brannteppe å spørre sitt lokale brannvesen om råd. Brannteppe kan være en fin måte å pakke inn og begrense ytterligere skade. Industrivernet må spørre seg om de er i stand til å få teppet over gjenstanden som brenner, det være seg en truck eller en bil. Vil industrivernet greie dette uten å puste i seg røyk? Hvis ikke må røykdykkere inn. Industrivern som ikke har røykdykkere, må vente på brannvesenet.

Artikkelen ble publisert i Sikkerhet nr. 3 2022.