Samarbeid på tilsyn

Fagstoff 13. januar 2023 Skrevet av Christian Bendz

Samarbeid og samtidig tilsyn gir en stor vinn-vinn effekt, både for virksomhetene og for oss tilsynsetater.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) gjennomfører 200-250 tilsyn hvert år og mange av tilsynene skjer sammen med andre etater. Samarbeidet gir en stor vinn-vinn effekt, både for virksomhetene og for oss tilsynsetater. Tidligere hadde tilsynsetatene organisert felles tilsynsaksjoner. Da dette opphørte i 2016, fortsatte NSO å invitere andre tilsynsetater til enten samtidig tilsyn eller å være med som observatør.

Snakkende observatør

Samarbeid med lokalt brannvesen har spesielt vært en gjennomgående suksess, da både brannvesen og NSO har mye sammenfallende regelverk. Begge parter tar utgangspunkt i internkontrollforskriftens krav knyttet til risikovurdering, som igjen blir førende for hvordan virksomheten er organisert, handler ved alarm, kvalifiserer seg og øver på håndtering av uønskede hendelser. Selv om brannvesen og NSO har ulike sjekkpunkter, finnes det ufattelige mange likheter i våre kontrollpunkter og verifiseringer. Noen ganger finner vi det hensiktsmessig å gjennomføre samtidige tilsyn, som resulterer i hver sin rapport fra den enkelte etat.

Fagsjef tilsyn og fagsystem/IT i NSO, Christian Bendz, har gode erfaringer med å gå tilsyn sammen med brannvesenet. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Andre ganger finner vi det mest hensiktsmessig å invitere brannvesenet med som en «snakkende observatør». Gjennom observatørrollen opplever nok brannvesenet å ha en friere rolle hvor man ikke er fullt så bundet til eget regelverk, men de er en viktig faglig støtte rundt de ulike industriverntemaene.

Større utbytte av tilsyn

Tilbakemeldinger fra virksomhetene er positive, da de mener at de i løpet av tilsynet har fått et større utbytte av tilsynet. NSO oppfordrer brannvesenet til å stille ikke bare med personell fra forebyggende avdeling, men ressurser fra den operative beredskapen – det er tross alt de operative nødetatene industrivernet møter når det uønskede skjer. Det er i «fredstid» det er viktig å ha den gode kaffekopp-praten, og da er industriverntilsyn det perfekte tidspunkt for å starte en dialog mellom brannvesenet og virksomhetene.

Beredskapsplan

Et viktig sjekkpunkt på industriverntilsyn er beredskapsplan. Forskriften stiller krav om at nødvendige opplysninger i beredskapsplanen skal formidles til kommune og nød- og beredskapsetater. Når NSO kommer på tilsyn sammen med brannvesenet, har virksomheten en gyllen mulighet til å oppdatere brannvesenets tiltakskort og opplysninger som er viktig for 110-sentralen – det er her den viktige kaffekopp-praten kommer inn. Kravet om formidling av relevant informasjon har lenge vært et krav for virksomheter underlagt storulykkeforskriften. Da kravet kom inn i forskrift om industrivern i 2020 utarbeidet NSO et nyttig veiledningsskjema.

Etter over to år med lovkrav om formidling av relevant informasjon, ser NSO en positiv effekt både hos virksomheter og mottakere av informasjon.

Knytter kontakter

Brannvesenets deltakelse og samarbeid på industriverntilsyn har blitt en suksess og vinn-vinn-situasjon for NSO, brannvesen som tilsynsetater og virksomheter som er underlagt industrivernplikt. Samarbeidet er med på å ufarliggjøre tilsyn og det faglige utbytte er stort for alle parter.

I tillegg blir viktige nettverksbånd mellom virksomhetene og brannvesenet knyttet. Det kommer garantert til stor nytte den dagen den uønskede hendelsen skjer, og samarbeidet må sitte!

Artikkelen ble publisert i Sikkerhet nr. 4 2022.