Ny temaveileder om avfallsanlegg og farlig avfall

Nyheter 18. januar 2023 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Det har nå kommet en ny temaveiledning om storulykkeforskriften og vurdering av avfall.

Den nye veilederen er utarbeidet for å øke forståelsen av storulykkeforskriftens krav, og for å sikre en mer lik praksis for beregning av om avfallsanlegg som lagrer og/eller behandler farlig avfall er omfattet av forskriften. Veilederen er utarbeidet av storulykkemyndighetene i samarbeid med bransjen.

Et regneark der virksomhetene kan legge inn sine avfallsfraksjoner er en viktig del av veilederen. Regnearket er til hjelp for klassifisering og beregne mengder avfall, slik at virksomhetene kan vurdere om de er omfattet av forskriften.

Målet med veilederen er å øke forståelsen av storulykkeforskriftens krav og sikre en mer lik praksis i beregningen av om avfallsanleggene er omfattet av forskriften. Storulykkemyndighetene ønsker tilbakemeldinger på erfaringer med bruk av veilederen, om den er nyttig, og om det eventuelt er ting som bør endres.

Dersom dere har tilbakemeldinger eller kommentarer, kan dere sende en e-post til blant annet Næringslivets sikkerhetsorganisasjon på post@nso.no

Dette er storulykkemyndighetene: