Nytt spørsmål i årets industrivernrapport

Nytt fra NSO 20. januar 2023 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Er det noen i industrivernet som må møte opp til tjeneste for Sivilforsvaret, Heimevernet eller lokalt deltidsbrannvesen?

Industrivernrapporten er industrivernets årlige «egenmelding». Her skal det verifiseres at kontaktinformasjonen NSO har på virksomheten, daglig leder og industrivernleder er korrekt. NSO ønsker også tall på antall innsatser industrivernet har blitt utkalt til i fjor.

I tillegg til de vanlige feltene du som industrivernleder skal sjekke eller fylle ut stiller NSO i år spørsmål om det er noen i industrivernet som kan bli utkalt til tjeneste i Sivilforsvaret, Heimevernet eller deltidsbrannvesen. Dette gjelder for både innsatspersonell og de som møter i redningsstab.

– Vi stiller dette spørsmålet som et ledd i det arbeidet som gjøres innen totalberedskap og totalforsvaret, understreker direktør i NSO, Knut Oscar Gilje.

– I første omgang vil vi kartlegge hvor mange av virksomhetene med industrivern som må regne med å avse folk til pliktig beredskapsarbeid ute i sitt lokalmiljø ved større hendelser. Senere kan vi også komme til å spørre om deltakelse i frivillige beredskapsordninger som for eksempel Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder eller andre. Nå skal du altså bare krysse av for om det er noen av dine innsatspersoner eller redningsstabsfolk som må møte opp til tjeneste for Sivilforsvaret, Heimevernet eller lokalt deltidsbrannvesen, sier Gilje.

Industrivernrapporten for industrivernåret 2022 sendes til industrivernledere 20. januar. Innleveringsfristen er 31. januar 2023. Alt av opplysninger rapporteres via tilsendt lenke som kommer i egen e-post. Det tar ikke mange minuttene å svare på spørsmålene og levere rapporten.

Har dere spørsmål om rapporten? Send oss en e-post: industrivern@nso.no