Eivind ny rådgiver i NSO

Nytt fra NSO 26. januar 2023 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

– Jeg gleder meg til å gå på tilsyn med industrivernpliktige virksomheter.

Eivind Holm Nøttveit startet som rådgiver i NSO januar 2023. Her skal han primært ha ansvar for tilsyn og oppfølging av virksomheter. Eivind kommer fra stillingen som brannforebygger i Asker og Bærum brann og redning IKS, hvor han jobbet med kommunikasjon blant annet som prosjektleder for Tiktok-kanalen Brannvesenet og med apputvikling. Han har tidligere jobbet som 110-operatør og brannkonstabel.

– Jeg gleder meg til å bruke kombinasjonen av min erfaring fra brannvesenet og kommunikasjonsarbeid på tilsyn og i samtaler med industrivernpliktige virksomheter, sier Eivind som blant annet vil få ansvar for å følge opp virksomheter i deler av Vestland og Viken.

Eivind er en aktiv kar med flere verv og bijobber. I tillegg holder han på med en master i risikostyring og sikkerhetsledelse.

– Jeg er med i styret i Brannmenn mot kreft, og i tillegg har jeg podcasten Branncast som er Norges eneste podcast om brann og redning. Podcasten kommer til å leve videre, og hvem vet – det hadde vært veldig gøy å få utvikle en egen podcast om industrivern etter hvert, sier Eivind.