Industrivernet kan søke studier på Politihøgskolen

Nyheter 27. januar 2023 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

Felles utdanning i krisekommunikasjon, samvirke og øvelse innen samvirke for nød- og beredskapsaktørene.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon er i dialog med Politihøgskolen om plasser for personer fra industrivernet. Det vil være et begrenset antall plasser tilgjengelig på de ulike utdanningene.

Søkere fra industrivern må være innstilt fra nærmeste leder og sende kopi av søknad med innstillingen til Næringslivets sikkerhetsorganisasjon på post@nso.no innen lokal søknadsfrist to uker for sentral søknadsfrist.

Prioritering av søkere fra industrivernet vil bli gjort av NSO i samarbeid med Politihøgskolen.

Her er lenken til hver og en av utdannelsene:

De tre studiene er samlingsbasert og hver av studiene gir 7,5 studiepoeng. Sentral søknadsfrist er 1. mars.