Samfunnssikkerhetsprisen 2022 til NRK Supernytt

Nyheter 8. februar 2023 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Tildeles prisen for sin nyhetsformidling i en tid med både nasjonal og internasjonal uro. Redaksjonen bidrar til et trygt samfunn for en særlig viktig målgruppe: Barn og unge.

NRK Supernytt tildeles Samfunnssikkerhetsprisen 2022 for sin nyhetsformidling i en tid med både nasjonal og internasjonal uro. Redaksjonen bidrar til et trygt samfunn for en særlig viktig målgruppe: Barn og unge.

Prisen deles ut til den/de som har satt samfunnssikkerhet på dagsorden. Prismottakeren skal være et godt eksempel, og arbeidet må ha en overføringsverdi til andre aktører.

– Både gjennom pandemien og nå under krigen i Ukraina, har NRK Supernytt bidratt til å opplyse og informere målgruppa på en særlig god måte. Slik kan viktige spørsmål diskuteres og uro dempes. Det er en ære å tildele Supernytt samfunnssikkerhetsprisen 2022. Gratulerer, sier juryleder Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.

Prisvinneren har siden etableringen i 2010 hatt som formål å forklare det som skjer i Norge og verden på en slik måte at barn forstår og klarer å sette ting i sammenheng.

Med enkelt språk, visualisering og moderne metoder presenterer prisvinneren kompliserte samfunnsspørsmål på en slik måte at barn selv kan sette ord på temaer og snakke om dem.

– Supernytt bidrar til at barn lærer å skille mellom troverdige og mindre troverdige kilder, de får trent opp forståelsen for nyheter og de lærer seg å sette budskapene i sammenheng. Dette er viktig for å styrke tilliten, og dermed samfunnssikkerheten, sier Aarsæther.

Med profesjonell journalistikk tas målgruppen på alvor, politikere og kilder fra høyeste posisjoner utfordres, og redaksjonen har etablert seg som en selvfølgelig del av mediebransjen.

Halvparten av norske skolebarn ser Supernytt i skoletiden, minst en gang i uken. Redaksjonens kjernemålgruppe er aldersgruppen 8 til 12 år, men nyhetssendingene når også mange flere.

Tidligere vinnere av Samfunnssikkerhetsprisen

 • 2021: Gjensidigestiftelsen
 • 2020: Norske Kvinners Sanitetsforening
 • 2019: Lillehammer kommune
 • 2018: Sivilforsvarets mannskaper
 • 2017: Bergen kommune
 • 2016: Odda Røde kors
 • 2015: Eigersund kommune
 • 2014: 330-skvadronen
 • 2013: Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum
 • 2012: 22. juli-kommisjonen

Juryen består av:

 • Elisabeth S. Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og juryleder
 • Knut Oscar Gilje, direktør i Næringslivet sikkerhetsorganisasjon (NSO)
 • Bente Asphaug, daglig leder i Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF)
 • Asgeir Jordbru, fylkesberedskapssjef i Nordland, Statsforvalteren Nordland