Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

Nyheter 28. april 2023 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

– Industrivernet redder liv og arbeidsplasser.

I dag 28. april markeres Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen. Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har markert dagen siden 2003, for å fremheve hvor viktig det er å ivareta sikkerheten og helsen til ansatte på arbeidsplassen. Det skriver FN på sine nettsider.

Datoen 28. april er også fagbevegelsens minnedag for ofre av arbeidsrelaterte sykdommer og ulykker.

– I forbindelse med Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen vil vi i NSO takke alle i industrivernet for den jobben de gjør. Et godt beredskapsarbeid som del av det systematiske HMS-arbeidet bidrar til at virksomhetene blir mer oppmerksomme på farlige forhold og kan forebygge hendelser, sier direktør i NSO, Knut Oscar Gilje.

Hvis noe likevel skjer er industrivernet en viktig ressurs for å begrense konsekvensene.

– Med rask innsats vil en personskade ikke bli livstruende. Tilsvarende vil et branntilløp som slukkes raskt og effektivt forhindre en mulig katastrofe for virksomheten. Som vi gjerne sier: Industrivernet redder liv og arbeidsplasser, sier Gilje.

Fakta

  • Nesten 2 millioner mennesker mistet livet globalt mellom 2010 og 2016 på grunn av arbeidsrisikoer (ILO/WHO).
  • Det er anslått at arbeidsulykker og yrkessykdommer fører til at 5,4 prosent av det årlige globale bruttonasjonalproduktet går tapt. (ILO/WHO).
  • FNs bærekraftsmål nr. 8 handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. I delmål 8.8 fokuseres det på å beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere.
  • Kilde: FN.no