– Industrien må holde forsvaret i gang

Nyheter 8. mai 2023 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

Industrivernets bidrag med egenberedskap ved hendelser blir viktigere.

Industrien har et ansvar for å levere på samfunnskritiske tjenester og leveransene som gjøres daglig i fredstid. Industrivernet kan derfor understøtte øvrige beredskapsressurser, sier Knut Oscar Gilje, direktør i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon.

Behov for revitalisert totalforsvar

– Forsvarskommisjonen har levert en omfattende og grundig rapport som gir politikerne et godt grunnlag for diskusjoner og beslutninger. Trusler og sårbarheter som beskrives danner et bakteppe for forslag om kraftig styrket forsvarsevne. Næringslivets sikkerhetsorganisasjon deler åpenbart også kommisjonens syn på behovet for et revitalisert totalforsvar, sier Gilje.

En bedre utnyttelse av nasjonens ressurser er nødvendig for å sikre både statssikkerhet og samfunnssikkerhet. Industrien har en vesentlig rolle i å holde forsvaret i gang i tillegg til de samfunnskritiske tjenestene og leveransene som gjøres daglig i fredstid, mener NSOs direktør.

– Næringslivets sikkerhetsorganisasjon vil understreke et økende behov for å sikre norsk industris robusthet. Industrivernets bidrag med egenberedskap ved hendelser blir ikke mindre viktig. I tillegg er dette ressurser som vil understøtte øvrige beredskapsressurser ved behov, sier Gilje.

Spørsmål til forsvarskommisjonen?

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon ser også frem til Totalberedskapskommisjonens rapport og arbeidsgruppens rapport etter arbeidet med helhetlig gjennomgang av brann- og redningsvesenet.

– Da vil vi få enda flere innspill som vi antar vil gi politikerne et enda bredere og bedre grunnlag for beslutninger for en samlet beredskap for nasjonen, avslutter Gilje.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjons fagblad Sikkerhet intervjuer Forsvarskommisjonen ved leder Knut Storberget fredag 12. mai. Har du spørsmål om industriens rolle inn i totalforsvaret? Send de til oss på post@nso.no. Vi vil gjerne høre fra deg!