– Gode løsninger for fremtidens brannforebygging

Nyheter 31. mai 2023 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Brannvernforeningen deler ut en halv million til den beste ideen som bidrar til at «ingen skal dø eller bli hardt skadd i brann i Norge».

Siden 1923 har Brannvernforeningen jobbet med å forhindre tap av liv og verdier i brann. Det store 100-årsjubileet ønsker foreningen å markere med en spesiell pris.

– Vi ønsker oppmerksomhet rundt nyvinninger på det brannforebyggende området, og vi håper at utlysningen av Innovasjonsprisen bidrar til stimulering av dette, forteller Monica Varan, assisterende direktør i Brannvernforeningen.

Fremtidens løsninger

– Vi tror at det finnes mange gode ideer der ute, samtidig som det finnes mange kloke hoder som kanskje ikke har sett i retning av brannforebygging før. Vi vet at mange – både store og små virksomheter – rundt omkring i landet har gode løsninger for fremtidens brannforebygging. Disse ønsker vi å løfte frem og anerkjenne gjennom Innovasjonsprisen og tildelingen av en halv million kroner til videreføring og videreutvikling av det forebyggende arbeidet.

Hun sier det i industrivernpliktige virksomheter løses store og små utfordringer knyttet til det forebyggende arbeidet på daglig basis, og oppfordrer disse virksomhetene til å sende inn ideer.

– I industrivernpliktige virksomheter vil man ha et godt erfaringsgrunnlag for hva som fungerer, og hva som kanskje ikke fungerer så godt som det burde. Ofte er det nettopp i slike situasjoner at nye tanker og ideer oppstår, sier Varan.

Monica Varan, assisterende direktør i Brannvernforeningen.
Foto: Brannvernforeningen

Brannsikker hverdag

Vinner av Innovasjonsprisen vil bli presentert 7. november. Prosjektet vil ha en varighet på ett år fra nærmere avtalt dato. Varan håper vinnerbidraget vil bidra til en mer brannsikker hverdag.

– Et godt vinnerbidrag bør gjerne favne bredt, og gi ringvirkninger for alle sektorer og samfunnslag. Vi håper at vinnerbidraget resulterer i et produkt, en rutine eller en teknisk løsning som bidrar til å innfri visjonen om at ingen skal dø eller bli hardt skadd i brann. I tillegg håper vi at det skal bidra til at stadig flere tenker i samme baner, og jobber med ulike former for forebyggende arbeid og tiltak i årene som kommer, sier Varan.

Brannvernforeningen

  • Brannvernforeningen er en ideell, uavhengig stiftelse som er opptatt av brannvern for alle.
  • 7. november 2023 er det 100 år siden Brannvernforeningen ble grunnlagt.
  • Brannvernforeningen ble opprettet av forsikringsnæringen med bakgrunn i at det brant svært mye og at brannene var en stor belastning for næringslivet og samfunnet generelt.
  • Med visjonen brannvern for alle og målet om at ingen skal omkomme i brann, har Brannvernforeningen vært en pådriver for økt brannsikkerhet i Norge siden 1923.
  • Har ansvar for en godkjennelsesordning innenfor varme arbeider og en sertifiseringsordning i pyroteknikk, i samarbeid med Finans Norge og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Brannvernforeningens innovasjonspris 2023

  • Brannvernforeningen gir kr. 500 000 til den beste løsningen på at «Ingen skal dø eller bli hardt skadd i brann i Norge». Søkere må ha en klar plan for hvordan ideen skal kunne bli virkelig. Søkere kan være bedrifter, enkeltpersoner eller samarbeidende aktører.
  • Siste frist for å sende inn søknad er 15. september. Søknader som blir sendt inn før fristen vil bli vurdert forløpende.
  • Vinner av Innovasjonsprisen vil bli presentert 7. november.
  • Prosjektet vil ha en varighet på ett år fra nærmere avtalt dato.
  • Søknaden sendes per e-post til innovasjonsprisen@brannvernforeningen.no