Endringer på SIMKAT-kursene i 2024

Kurs, Nytt fra NSO 1. juni 2023 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

– Vi ønsker at deltakerne skal få størst mulig utbytte av kurset.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon sitt kurs SIMKAT (Simulert Katastrofe) er et populært kurs, og har vært i NSOs kurs-portefølje i snart 40 år.

– SIMKAT gir en unik mulighet for å øve på samspill mellom skadested og redningsstab samt øve på å samhandle med nødetatene. Deltakerne får også øvelse i innsatsledelse og organisering på et skadested og de får prøvd seg i ulike roller på skadested og i redningsstab, sier kursansvarlig og seniorrådgiver i NSO Kjell Buer Berntzen.

Tidligere har påmeldingene til SIMKAT vært kjørt etter «førstemann til mølla»-prinsippet, men Berntzen forteller at for kursene i 2024 vil det prøvd en ny påmeldingsmetode.

– Alle som ønsker å delta på det enkelte SIMKAT-kurs melder sin interesse for kurset. Deretter vil vi i NSO gjøre en helhetsvurdering og sette sammen gruppa. Dette gjør vi får at alle deltakerne skal få størst mulig utbytte av kurset. Deltakerne vil få beskjed om de får plass på kurset senest to måneder før kursstart.

SIMKAT er tilpasset virksomheter med industrivern med forsterkninger, så kurset passer primært for deltakere fra større virksomheter.

– SIMKAT er et kurs som krever ganske mye av deltakerne, og vi forutsetter at deltakere har flere års erfaring fra relevante roller i industrivernet og/eller har annen relevant beredskapsbakgrunn. For dem som ikke blir tildelt kursplass på SIMKAT i denne omgang er det fullt mulig å melde interesse senere, sier Berntzen.

Alle som deltar på SIMKAT vil få tilsendt kursmateriell i forkant. Denne dokumentasjonen er grunnlaget for et forkurs som alle deltakerne må gjennomføre før kursstart. Vi har en begrensning på maks fire deltakere fra samme virksomhet per kurs.

SIMKAT arrangeres på Thon Hotel Vettre i Asker på disse datoene i 2024: