To hendelser hos ROAF på kort tid

Glimt fra bedriftene, Innsatser 2. juni 2023 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Begge hendelsene hos Romerike avfallsforedling IKS kunne lett eskalert, men snarrådig innsats fra industrivernet bidro til å minske konsekvensene.

I løpet av mai måned var det to hendelser hos Romerike avfallsforedling IKS (ROAF). Begge hendelsene kunne lett eskalert, men snarrådig innsats fra virksomhetens industrivern bidro til å minske konsekvensene.

Fredag 6. mai brant det i en kvern i sorteringsanlegget.

industrivernleder ved Romerike avfallsforedling IKS Rolf Møller.

– Det ble igangsatt full slukke- og røykdykkerinnsats av industrivernet og brannen ble raskt slukket. Årsak til brannen er ukjent, men den hyppigste årsaken er ofte batteri, spraybokser eller propanbeholdere som har kommet på avveie. Vi har mange dimensjonerende uønskede hendelser for vårt anlegg, men for sorteringsanlegget er det brann i mottaks- og ferdigvare-hall, batteribranner, eksplosjonsskader og utslipp. I tillegg har vi sannsynlighet for personskader som fallulykker, påkjørsel og brann- og etseskader, forteller industrivernleder ved ROAF Rolf Møller.

– Skjer dessverre altfor ofte

Mandag 22. mai kunne det igjen ha gått riktig ille da en propanflaske ble funnet på sorteringsanlegget. Det var ingen utrykning for industrivernet da propanflasken ble avdekket av operatør under renhold.

– Hvis propanflasken hadde havnet i kverna hadde det blitt en eksplosjon. Hendelser som dette skjer dessverre altfor ofte. For ROAF er det viktig at vi skal være i stand til å håndtere alle hendelser frem til nødetatene er på plass og deretter sammen med dem. ROAF har i dag et industrivern med 24 personer hvor ni er røykdykkere, fem er fagleder industrivern og fire er orden- og sikringspersonell. Resten er industrivernpersonell som stepper inn der det er behov, sier Møller.

Operatøren Tekie Gebreslase oppdaget propanflasken under renhold. Foto: ROAF

Øver jevnlig på brann

Han forteller industrivernet jevnlig øver på å håndtere brann i sorteringsanlegget.

– Vi øver jevnlig på hendelser med brann i sorteringsanlegget, både med røykdykkerinnsats, slangeutlegg og slukking. I etterkant av hendelsene i mai har vi funnet ut at vi skal ha enda flere håndslukkere tilgjengelig ved kverna da det tar tid å legge ut brannslanger. På den måten kan vi gjøre en førsteinnsats raskere, sier Møller.

Har dere hatt en hendelse hvor industrivernet var i innsats og ønsker å dele erfaringer? Send oss gjerne en e-post: sikkerhet@nso.no