Onsdag 14. juni testes Nødvarsel

Nyheter 5. juni 2023 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Samtidig test av Nødvarsel og tyfonanleggene neste uke.

Onsdag 14. juni vil det gjennomføres en nasjonal varslingsprøve av Nødvarsel. Da skal alle nyere mobiltelefoner med 4/5G-dekning motta et testvarsel. Testen utløses mellom kl. 11.55 og 12.10.

Mobiltelefoner som mottar testen vil vibrere og spille av en høy sireneaktig lyd i ca. 10 sekunder. En tekst som forklarer at dette er en test av Nødvarsel vil dukke opp på skjermen. Varselet kan «swipes» vekk eller fjernes ved å trykke «OK». For å ikke få varselet må telefonen være i flymodus eller helt skrudd av. Lydløs, lav lyd, dempet varsling og liknende blir overstyrt.

Dersom et slikt varsel på noe vis kan forstyrre utover det som er rimelig eller forstyrre produksjonen deres, vil vi anbefale eventuelt å fjerne mobiltelefoner fra disse miljøene/delene av produksjonen.

Klokken 12 onsdag 14. juni vil det være samtidig test av Nødvarsel og tyfonanleggene. Det betyr at det vil ule og vibrere over hele landet, når politiet sender test av Nødvarsel til millioner av mobiltelefoner samtidig som Sivilforsvaret trykker på knappen for test av over 1 200 varslingsanlegg.

Fakta om Nødvarsel

  • Nødvarsel er statens nye system for befolkningsvarsling på mobil. Systemet er utviklet i tett samarbeid med Politiet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og mobiloperatørene.
  • Nødvarsel har siden begynnelsen av januar vært klar til bruk for politiet, til å varsle befolkningen raskt om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse.
  • Nødvarsel er et supplement til de kanalene som allerede brukes for å varsle befolkningen, som tyfonvarsel og politiets etablerte varslingsrutiner. Det er kun politiet som kan sende ut nødvarsler. I krig kan også Sivilforsvaret bruke Nødvarsel.
  • Nødvarsel erstatter ikke kommunale eller statlige varslingsløsninger (SMS eller informasjons- og varslings-apper), som ble brukt under pandemien eller brukes for å informere kommunens innbyggere om ulike tema (valglokale, vanningsrestriksjoner osv.).
  • Mer informasjon finner du på www.nodvarsel.no