Webinar om nytt nødvarsel

Nyheter, Nytt fra NSO 5. juni 2023 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Gratis-arrangementet er et samarbeid mellom NSO og Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR).

Nødvarsel er myndighetenes nye system for befolkningsvarsel på mobil. I webinaret fredag 16. juni informerer Politidirektoratet (POD) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om det nye systemet. Sentrale spørsmål er hvilke terskler politiet har for bruk, og om systemet kan skrives inn i bedriftenes beredskapsplaner ved varslingsbehov.

Direktør i NSO, Knut Oscar Gilje, vil også informere hva dette systemet har å si for industrivernpliktige virksomheter.

– I lys av den nasjonale testen av Nødvarsel onsdag 14. juni vil vi sammen med DSB og POD ta en oppsummering. Industrivernpliktige virksomheter har uansett en uavhengig plikt om å ha en plan for varsling beskrevet i beredskapsplanen, sier Gilje.

Webinaret arrangeres fredag 16. juni kl. 10–11. Klikk her for å melde deg.

Arrangementet er et samarbeid mellom Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) og Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR).

Nødvarsel

  • Nødvarsel skal brukes til å varsle befolkningen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. Det er politiet og Sivilforsvaret som avgjør hvilket område som skal varsles og som sender ut selve varselet.
  • Når et nødvarsel sendes ut, vil alle nyere mobiltelefoner med 4G/5G-dekning i Norge vibrere og spille av en høy sireneaktig lyd i rundt 10 sekunder, samtidig som en tekst med nødvarselet kommer opp på skjermen. Lydløs, lav lyd, dempet varsling og liknende blir overstyrt. Det nye systemet vil testes med en fullskalatest onsdag 14. juni.
  • For mer informasjon om Nødvarsel, se nodvarsel.no