En mer effektiv redningstjeneste

Nyheter 27. juni 2023 Skrevet av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Et nytt felles digitalt verktøy vil heve både kvalitet og effektivitet i gjennomføring av søk og redningsoppdrag i Norge. Målet er å redusere tap av liv og helse.

Tekst: Anders Røeggen, BarentsWatch

Foto Røde Kors, Norske Redningshunder, Kystvakten og Hovedredningssentralen (HRS)

Ledet av Hovedredningssentralen (HRS) blir det nå laget et felles aksjonsstøtteverktøy for redningstjenesten.

Et slikt verktøy skal bidra til at aktørene kommer vesentlig raskere i gang med livreddende innsats enn i dag. Dette spesielt gjennom å få en felles situasjonsforståelse under en aksjon og legge til rette for et styrket samvirke mellom de ulike redningsfunksjonene.

Felles aksjonsstøtte er en kartapplikasjon for bruk på alle typer enheter og skjermstørrelser.

Verktøyet vil ha:

  • Posisjoner og spor av mannskap og ressurser i sanntid.
  • Sikker tilgangsstyring for alle som deltar i en aksjon.
  • Deling av informasjon om hendelsen med kartutsnitt og instrukser, eksempelvis søketeiger.
  • En loggføring som deles. Verktøyet kommer til å erstatte manuelle (analoge) løsninger eller løsninger som ikke har tilfredsstillende informasjons- eller datasikkerhet, opplyser HRS på sine nettsider.

(artikkelen fortsetter under bildet)

I arbeidet med Felles aksjonsstøtte er det laget en prototype som er testet av flere aktører.

Videreutvikling av felles ressursregister

BarentsWatch fikk tidlig i 2022 en forespørsel fra HRS om å bygge videre på Felles ressursregister (se faktaboks) og lage et Felles aksjonsstøtteverktøy for redningstjenesten. En ekspertgruppe er involvert i prosjektet, og denne er satt sammen av representanter fra både operative etater og frivillige gjennom Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF). En juridisk gruppe er også med i arbeidet.

– BarentsWatch er veldig fornøyd med å få jobben med utviklingen av dette verktøyet for aksjonsstøtte. For oss er det en naturlig videreutvikling av tjenesten Felles ressursregister (FRR). At representanter for de operative brukene er i tett dialog med oss og utviklerne våre, er helt essensielt for effektiv bruk av utviklingstimer og for raskt å komme i mål med en brukbar applikasjon, sier prosjektleder Anna Karlqvist.

Allerede etter de første møtene i 2022 ble det klart at noen helt spesifikke premisser må ligge til grunn for verktøyet: Dette må være én kartapplikasjon for alle typer enheter og skjermstørrelser og for mange type brukere. Det skal fungere godt både på mobilen og stor skjerm.

Aksjonsstøtte må også kunne brukes på steder med dårlig internett, eller i perioder uten internett.

I tillegg er det viktig å kunne se sitt eget GPS-spor i kartet. Både for teknologivalg og den grunnleggende arkitekturen var dette viktig å få klargjort tidlig i prosjektet. En prototype er testet, modifisert og under videreutvikling for en helhetlig fungerende applikasjon.

Gjenbruk av verktøyet

Prioriterte funksjoner, brukertester, demoer, øvelser, betatester og til sist en utrulling internt i organisasjonene er utviklingsløpet som kan følges på HRS sine nettsider.

Versjon 1 av Felles aksjonsstøtte utvikles for søk etter savnet person på land, men funksjonaliteten vil etter hvert kunne brukes, eller gjenbrukes, på sjø og kanskje også i mer sammensatte aksjoner med land, sjø og luft i felleskap.

Felles ressursregister

  • Et sikkert verktøy som gir rednings- og beredskapsressurser et felles situasjonsbilde for å redde liv, helse, miljø og eiendom.
  • Informasjon om ressurser som operative etater kan søke opp og bruke ved behov.
  • Felles situasjonsbilde for offentlige etater.
  • Ressurseiere oppdaterer informasjonen selv og kommer fra 40 aktive organisasjoner.
  • Over 12 000 ressurser registrert.

Artikkelen ble publisert i Sikkerhet nr. 1 2023.