Esso øvde med brannvesenet

Glimt fra bedriftene, Øvelser 4. juli 2023 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

– Øvelsen var nyttig for oss og vi fikk trent på de scenarioene vi ønsket, sier industrivernleder ved Esso Slagentangen.

Industrivernet ved Esso Slagentangen i Tønsberg øvde sammen med Vestfold Interkommunale brannvesen (VIB) torsdag 8. juni. Scenariet var en brann i forbindelse med sveising inne i en tom tank. I tillegg skulle det utføres redning av person i tanken samt at scenarioet utviklet seg til en full overflatebrann på en bensintank.

– Selv om dette ikke har skjedd på Slagen tidligere, er det realistiske scenarioer for en terminal som vi har utarbeidet handlingsmønstre og planverk for, med tilhørende tiltakskort. Det er viktig for oss at vi får trent på slike mulige hendelser i samarbeid med nødetatene, sier industrivernleder ved Esso Slagentangen Kristian Østli, som er godt fornøyd med øvelsen.

– Fra Esso sin side synes vi øvelsen vi hadde på Slagen med nødetatene 8. juni gikk veldig bra. Øvelsen var nyttig for oss og vi fikk trent på de scenarioene vi ønsket og vi fikk igjen testet samarbeidet med nødetatene på en god måte, sier Østli.

– VIB-mannskaper øver på vaktlagsnivå på Esso fire ganger årlig for å bli bedre kjent med personellet i industrivernet og deres utstyr. I tillegg er det årlig en stor industrivernøvelse hvor alle nødetatene er med, sier Einar Flogeland, spesialrådgiver fagutvikling i VIB.

Satt stab

Ved øvelsen torsdag 8. juni ble det satt stab. Beredskapsledelsen til Esso og innsatslederne fra politi, helse og brann var samlet i styrerommet på Esso. Sammen skal staben få en felles situasjonsforståelse og sikre at hendelsen i felleskap ble best mulig håndtert.

Utrykningsleder og brannmester i VIB Sven Erik Anderssen er godt fornøyd med øvelsen med industrivernet.

– Jeg er meget fornøyd med samarbeidet og ikke minst kommunikasjonen med faglederen i industrivernet på øvelsen. Vi fikk en krevende øvelse å bryne oss på ved en tank. Med industrivernets spisskompetanse på anlegget og våre røykdykkere fikk vi på meget kort tid utført innsats trygt og godt, sier Anderssen.

Samarbeid gir fordel

Industrivernleder Østli er glad brannvesenet prioriterer å øve sammen med dem.

– Samarbeidet mellom Esso Slagen og VIB vil jeg beskrive som veldig godt. Etter endringen vi gjennomførte på Slagen i 2021 med overgangen fra raffineridrift til terminaldrift, er øvelser med VIB og nødetatene blitt enda viktigere. Esso er veldig fornøyd med at vi kan samarbeide så tett med de ulike nødetatene, og at de prioriterer å trene sammen med oss.

Østli presiserer at det gode samarbeidet gir en stor fordel under en eventuell reell hendelse.

– Vi synes det er veldig nyttig å trene sammen med nødetatene slik at de kan bli kjent med Slagen og med utstyret vi har tilgjengelig. Det er veldig nyttig med forståelsen for de ulike rollene man har i et industrivern når man jobber sammen med nødetatene. I en reell situasjon er det svært viktig med en felles situasjonsforståelse for å sikre at hendelser blir best mulig håndtert, sier Østli.

VIBs utrykningleder Sven Erik Andersen (t.h) helt framme på «skadestedet» i tett dialog med industrivernets fagledere og med innsatsleder KO på samband.
Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen
En person måtte umiddelbart reddes ut av tanken av VIBs røykdykkere, og flere markører spilte skadet.
Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen.
Ved øvelsen torsdag ble det satt stab. Med mål om felles situasjonsforståelse og for å sikre at hendelsen i felleskap ble best mulig håndtert.
F.v.: Innsatsleder helse Markus Wyller, innsatsleder brann Andrew C. Wright, innsatsleder politi Bernt Aamodt, industrivernleder ved Esso Slagentangen, Kristian Østli og Jarle Halmøy fra beredskapsledelsen Esso.
Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen
Scenariet var en brann i forbindelse med sveising inne i en tom tank. En person måtte umiddelbart reddes ut av tanken av VIBs røykdykkere, assistert av industrivernet ved Esso.
Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen
Alle nødetatene og Esso Slagentangen, Tønsberg, øvde sammen 8. juni. Scenariet var en brann i forbindelse med sveising inne i en tom tank. Felles situasjonsforståelse og samhandling er nøkkelen når industrivern, helse og brann skal jobbe effektivt.
Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen