Vi må øve for å være samkjørte

Nyheter 25. juli 2023 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

De fleste plassene i Norge har brann og bedningsvesenet en beredskap på overflateredning. Dette gjelder særlig i kystnære strøk eller med innsjø og vann i nærområdet.

De fleste plassene i Norge har brann og bedningsvesenet en beredskap på overflateredning. Dette gjelder særlig i kystnære strøk eller med innsjø og vann i nærområdet.

– Vi ønsker å jobbe sammen med bedrifter som ligger i tilknytning til kaianlegg eller lignende for å øve før uhellet skulle være ute. Vi ønsker også å belyse viktigheten av å ha noen tiltak for at bedriften kan hjelpe seg selv i påvente av nødetatene ved en ulykke, sier Kolbjørn Ingvaldsen, seksjonsleder nestkommanderende beredskap, Ofoten Brann IKS.

Han forteller at i deres område øver de med flere bedrifter årlig hvor de setter opp øvelser sammen for å være mest mulig samkjørt den dagen de trenger det.

– Virksomhetene må øve ut fra deres risikoanalyse og på de tiltak de ser som nødvendig. Det kan for eksempel være livbøye, båt eller kasteline. Dette er alle umiddelbare tiltak som kan gjøres enkelt for å redde liv ved uhell. Vår erfaring er at vi alltid er på nivået vi sist hadde på øvelse. For oss er det veldig viktig å ha et tett samarbeid med virksomheter på dette samt andre områder, sier Ingvaldsen fra Ofoten Brann IKS.

Artikkelen ble publisert i Sikkerhet nr. 2 2023.

Livbøye, båt eller kasteline er alle umiddelbare tiltak som kan gjøres enkelt for å redde liv ved uhell, sier Kolbjørn Ingvaldsen i Ofoten Brann IKS. Foto: Lødingen brannvesen