– Bidra med tiltak for å sikre egen bedrift

Nyheter 10. august 2023 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

NSOs direktør oppfordrer industrivernpliktige virksomheter til å planlegge for beredskap knyttet til transport og manglende leveranser.

Flere områder i Sør-Norge opplever nå dramatiske dager på grunn av ekstermværet «Hans», og for en del er det ikke over med det første.

– Vi forventer at berørte industrivern bidrar med tiltak for å sikre egen bedrift. NSO vet også at industrivernressurser er klare til å bistå i egen kommune ved behov. Det er grunn til å tro at det blir omfattende og temmelig langvarige skader på viktig infrastruktur, sier direktør i NSO Knut Oscar Gilje.

Ekstremværet har allerede fått store konsekvenser, og flere titalls husstander er evakuert. I tillegg er kritisk infrastruktur berørt, 125 veier i Sør-Norge er stengt og alle hovedferdselsårer mellom Oslo og Bergen og Oslo og Trondheim er stengt. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er særlig bekymret for en kommende rekordflom i Drammensvassdraget, og at det kan oppstå en større katastrofehendelse.

– «Hans» vil svekkes i dag og noen små rester vil bevege seg nordover på torsdag. Men han er høyst til stede på bakken! Vi må hanskes med de vannmengdene som kommer helt inn i neste uke, sier meteorologen Pernille Borander ved Meteorologisk institutt til VG.

Gilje oppfordrer industrivernpliktige virksomheter til å planlegge for beredskap knyttet til leveranser.

– Flomtoppen er ikke nådd alle steder, så planlegging av alternative transportløsninger og beredskap knyttet til manglende leveranser blir viktig for de som kan bli rammet de neste dagene, sier Gilje.

Overordnet informasjonsdeling blant næringsorganisasjonene

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) har tatt initiativ til overordnet informasjonsdeling og koordinering blant næringsorganisasjonene (NHO, Virke, Spekter, etc), og informasjonsdeling til sikkerhets- og beredskapsnettverket i næringslivet.

– Det meste av beredskapsarbeidet pågår regionalt, blant annet i statsforvalternes fylkesberedskapsråd. NHOs regiondirektører er næringslivets representanter i disse rådene, og vi samarbeider tett med dem om næringslivets rolle. Næringslivet er foreløpig involvert gjennom markedet og sin ordinære tjenesteyting, for eksempel ved å opprettholde ekom-dekning, entreprenørenes driftskontrakter, helikoptertjenester, og lignende. Vi er likevel forberedt på at det kan oppstå situasjoner med mer uregulerte/utradisjonelle behov, der næringslivet kan bistå, skriver Næringslivets Sikkerhetsråd i sitt nyhetsbrev.

Som en del av arbeidet deltar NSO og NSR også i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sine samvirkekonferanser mellom offentlige og private beredskapsaktører. Hovedpunktene fra siste møte klokken 12.00 onsdag 9. august er følgende:

  • Meteorologisk institutt melder at det kan komme rundt 20 til 30 mm mer nedbør i områdene som allerede er hardest rammet, det vil si særlig vest for Mjøsa og nord i Buskerud. Mengdene som kommer er ikke i seg selv utfordrende, men blir utfordrende når de treffer områder som allerede er tungt mettet av nedbør.
  • NVE melder at jordskredfaren fortsatt er på rødt nivå for flere kommuner, men blir nedjustert til gult i morgen. Småvassdragene har synkende vannmengde. 18 vannføringsstasjoner viser nå rødt flomnivå. Drammensvassdraget, Gudbrandsdalslågen og Glomma stiger også, og ventes å stige mer de neste dagene. Det er ventet rekordflom i Drammensvassdraget. Statsforvalteren i Oslo og Viken har prognoser på at vannet vil stige med rundt 3 meter.
  • Statens Vegvesen (SVV) melder at alle de store vegene mellom nord og sør er stengt, og det er også store utfordringer med fylkesveinettet. Det oppstår stadig nye skader og går nye ras, og det vil trolig ta flere dager å åpne veiene. Det fullstendige skadebildet vil først bli synlig når vannet trekker seg tilbake i løpet av uka. SVV har tekniske utfordringer med å offentliggjøre vegmeldinger digitalt. SVV anbefaler derfor å følge vegtrafikksentralene på Twitter for mest oppdatert informasjon.

Regionalt infomøte om situasjonen i Innlandet torsdag 10. august

NSR inviterer til regionalt infomøte om situasjonen i Innlandet torsdag 10. august kl. 1700-1745 på Teams.

Målgruppen er virksomheter som holder til i, eller har operasjoner i/gjennom Innlandet fylke. NHOs regiondirektør i Innlandet, Jon Kristiansen, er næringslivets representant i fylkesberedskapsrådet i Innlandet, og har tatt initiativ til informasjonsmøtet. Hovedfokus blir status på gjenoppbygging/normalisering. Mange veier vil trolig forbli stengt ut i neste uke, noen steder vesentlig lenger. I møtet orienterer myndighetene om hvilke veier og traseer som blir prioritert i gjennoppbyggingen.

Det vil bli orienteringer fra Statsforvalteren i Innlandet, Statens Vegvesen og Eidsiva.