Vi må være nysgjerrige på hverandre

Fagstoff 15. august 2023 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Industrivernet er en stor ressurs som sammen med politiet kan gjøre innsatsen enda bedre, mener hovedinstruktør på seksjon for innsatsledelse og operativ trening i Telemark, Stefan Moldvær.

– Det er naturlig at vi i politiet på forhånd snakker med aktører som vi kommer til å virke sammen med under en hendelse. I Sør-Øst politidistrikt har vi mye å gjøre med industrien i Grenland, og det er ikke småtterier som er der. Derfor er vi i politiet interessert i å utvikle et godt samarbeid med industrivernet som er der.

Som hovedinstruktør for operativ trening i Telemark kurser og trener Moldvær både utrykningsenheten lokalt og mannskap som kjører i operativ tjeneste.

Hovedinstruktør for operativ trening i Telemark Stefan Moldvær. Foto: Politiet

– Jeg har jobbet mange år som innsatsleder og har fått mye kompetanse gjennom samvirkearbeid med nødetatene og industri. Industrivernet er en stor ressurs for nødetatene. De hjelper oss i politiet med å utvikle kompetansen vår gjennom øvelser, treninger og evalueringer. Det er viktig at vi kan spille på hverandre og gjøre hverandre gode, sier Moldvær, og legger til at det er viktig for politiet å vite hva slags ressurser som finnes lokalt.

– Hvis vi vet hva slags ressurser vi har lokalt er dette en god inngang til å kunne utvikle enda bedre løsninger når vi snakker sammen. Vi må være litt nysgjerrige og interessert i hverandre.

Det er naturlig at vi i politiet på forhånd snakker med aktører som vi kommer til å virke sammen med under en hendelse.

Hovedinstruktør for operativ trening i Telemark Stefan Moldvær

Skryter av SIMKAT-deltakere

Gjennom mange år som SIMKAT-instruktør og utdanningsansvarlig har Moldvær mye erfaring med samvirkeøvelser.

– Det å øve sammen med andre er viktig for politiet for å løse samfunnsoppdraget vårt. Derfor er det avgjørende at vi finner hverandre før ulykken skjer. Vi må snakke sammen, utvikle metoder og avklare hva vi kan og hva vi trenger hjelp fra andre til, sier Moldvær.

Han forteller at han gjennom over 20 år som instruktør på NSOs kurs SIMKAT har blitt kjent med mange virksomheter over hele landet. Moldvær skryter av deltakerne som kommer på SIMKAT.

– De som kommer på SIMKAT er i utgangspunktet interessert i samvirke, og flere kommer med svært god kompetanse. Jeg har sett og hørt om mange gode løsninger ute i industrien, og samtalene med disse deltakerne har vært utviklende for meg så jeg blir bedre på å lede innsats i politiet.

To grunnleggende faktorer

Tillit og nysgjerrighet er to momenter som Moldvær mener det er viktig å ha i bunn av et samarbeid.

– Det må være en grunnleggende tillit i bunn og at man ser at vi blir bedre ved å samarbeide. Industrien spiller oss i politiet enda bedre enn vi klarer selv, og dette er med på å begrense konsekvenser etter en hendelse. En grunnleggende nysgjerrighet og interesse er med på å utvikle beredskapen, sier Moldvær.

En annen klar oppfordring til industrien ber at de ikke må være redde for politiet.

(artikkelen fortsetter under bildet)

– Det å øve sammen med andre er viktig for politiet for å løse samfunnsoppdraget vårt, sier Stefan Moldvær, hovedinstruktør for operativ trening i Telemark. Bildene er fra en øvelse med utrykningsenheten i Telemark på Herøya industripark.
Foto: Stefan Moldvær

– Industrien og industrivernet trenger ikke være redd for politiet, men vær gjerne nysgjerrig på å

Utforske eget fagområde sammen med nødetatene. Ha en lav terskel med å bli kjent med nødetatene. Vær til stede, møt folk og ufarliggjør et samarbeid. På den måten kan man kanskje unngå hendelser eller være enda bedre rustet når det faktisk skjer noe, understreker han.

– I min tid som innsatsleder i politiet møtte jeg mange profesjonelle virksomheter. Ut ifra disse erfaringene kunne jeg ta med mange gode tanker til egen organisasjon. Vi må tørre å ta kontakt begge veier, og vite at det finnes mange kloke mennesker som man bare blir bedre av å samarbeide med. I Sør-Øst politidistrikt har vi vært flinke til å sette beredskap på agendaen og har en bred involvering i våre lokale bedrifter og beredskapsområder som vi da kan utforske, optimalisere og utvikle, sier Moldvær.

Hente ut det beste fra hverandre

Moldvær er i arbeidsgruppa som jobber med studieplanen for de nye samvirkestudiene ved Politihøgskolen. Målgruppen for utdanningen er personell hos nød- og beredskapsaktørene. Industrivernpersonell og andre fra frivillig organisasjoner kan også søke.

– Arbeidsgruppa er satt sammen av mange beredskapsaktører fra hele Norge. Det er representanter fra nødetatene, frivillige og industri. Vi diskuterer hvordan man kan legge til rette for en felles situasjonsforståelse.

Moldvær forteller at arbeidsgruppa jobber med en plan for hvordan man i fellesskap best kan løse samvirkeutfordringer.

– Vi må legge opp studiet slik at studentene kan hente ut det beste fra hverandre. Studiet baserer seg på de fire beredskapsprinsippene: Ansvar, likhet, nærhet og samvirke.

Det å finne ut sammen hvordan vi kan finne dem som er best til å løse en situasjon er viktig. Vi må vite hvor spisskompetansen er så vi virker best mulig sammen både under tidskritiske og ikke tidskritiske hendelser.

Hovedinstruktør for operativ trening i Telemark Stefan Moldvær

Anerkjennelse av samvirke

– Hva mener du et slikt studieforløp vil ha å si for samvirke?

– Vi blir bedre på å redde liv og helse, vi blir bedre kjent med hverandre og jobber for bedre løsninger sammen. Det å sette disse temaene på en studieplan er en anerkjennelse at samvirke er en god måte å løse en kompleks situasjon sammen på. Det er flott at politihøgskolen heier dette frem og lager det som et studieforløp, sier Moldvær og legger til:

– Et slikt studieforløp vil gjøre studentene sultne på å utforske beredskaps-Norge, og på den måten kanskje utvikle løsninger som er gode frem i tid for en felles situasjonsforståelse og samvirke.

Ønsker mer informasjonsdeling

Moldvær er klar på hva han mener er én av hovedutfordringene med samvirke for nød- og beredskapsetatene og industrivern i dag.

– Vi må jobbe med mer informasjonsdeling og å kommunisere med hverandre før en situasjon oppstår. Det å finne ut sammen hvordan vi kan finne dem som er best til å løse en situasjon er viktig. Vi må vite hvor spisskompetansen er så vi virker best mulig sammen både under tidskritiske og ikke tidskritiske hendelser, sier Moldvær.

Han håper industrivernet og politiet kan avklare mange av disse punktene på forhånd.

– Hva som forventes av industrivernet vil være forskjellig fra sted til sted, men fra politiet vil det alltid være et ønske om at industrivernet stiller med kompetanse og kunnskap om hendelser som kan skje på deres felt og område. Politiet må kunne hente ut kompetanse og også kunne løse de hendelsene som er for store for oss alene. Sammen med industrien og andre aktører må vi finne hverandre og klare å utvikle oss til det beste for samfunnet, sier Moldvær og legger til at mange industrivern er svært dyktige innenfor sine fagområder.

– Det er mange som driver veldig bra der ute, og det må de få tillit og anerkjennelse for.

Artikkelen ble publisert i Sikkerhet nr. 2 2023.