Under 100 dager til Industrivernkonferansen

Industrivernkonferansen 28. august 2023 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Tema for årets Industrivernkonferanse er øvelser og samvirke.

Med bare litt under 100 dager til konferansestart på Thon Hotell Arena, Lillestrøm 5. desember begynner mange av programpostene å falle på plass.

– Vi spikrer bevisst ikke programmet tidlig fordi vi ønsker å holde noen poster åpne for hendelser og problemstillinger som blir aktuelle i løpet av sommeren og siste halvår. Det så vi dessverre i løpet av sensommeren med ekstremvær «Hans». Flere programposter vil derfor bli viet slike eksterne hendelser og hvordan industrivernet kan være best mulig forberedt på blant annet ekstremvær, sier direktør i NSO Knut Oscar Gilje.

Temaet for årets konferanse er øvelser og samvirke, og det vil bli innlegg om både Totalberedskapskommisjonen og Forsvarskommisjonens to rapporter.

– Det er mange interessante momenter i disse to rapportene som er relevante for næringslivet og for oss som jobber med egenberedskap og industrivern, sier Gilje.

Det vil også være flere programposter om industrivernets håndtering av hendelser og hvilke læringspunkter de sitter igjen med. Du kan se det oppdaterte programmet her.

– Vi får blant annet høre om en stor brann hos Brav på Lillehammer og hvordan det ble jobbet for å begrense skadene gjennom svært aktiv restverdiredningsinnsats. I tillegg kommer Norsk Kylling på Orkanger for å fortelle om en alvorlig personskade og hvordan de har brukt erfaringene etter denne til å organisere industrivernet, sier Gilje.

– Det blir også innlegg fra Politihøgskolen som snart starter første ordinære runde med etterutdanning innen samvirke. Det er flere fra industrivern som har kommet med på disse studiene, så vi gleder oss til å høre hvordan dette går i desember. Vi håper det er godt med søkere til neste års tilbud også. Følg med NSO sine kanaler for fristene, og kom på konferansen for å høre mer om de ulike etterutdanningstilbudene.