Oppfordrer samvirkeaktørene til å søke studier

Nyheter, Samvirke 11. september 2023 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

Frist for å søke studier innen samvirkeledelse hos Politihøgskolen er 15. oktober. Det minnet Heidi Solem, politioverbetjent og fagansvarlig for utdanningen, om under årets Redningskonferanse.

– Vi må få til en felles plattform for alle aktørene som er ute i innsats. Det er nødetatene, forsvaret, men også industrivernet og frivillige organisasjoner som er inkludert i samvirke, sier Solem under Hovedredningssentralens Redningskonferansen 2023.

Solem kommer også på Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) sin Industrivernkonferanse 6.–7. desember 2023 på Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Vil du søke studiet?

 • Er du ansatt i en industrivernpliktig virksomhet og kunne tenke deg å søke studiet? Søkere fra industrivernet søke via Politihøgskolen sine sider. Kandidater i industrivernpliktige virksomheter må være innstilt og prioritert av sin leder.
 • Lederen din skal sende kopi av søknaden du sendte til Politihøgskolen til Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) på e-post: post@nso.no.
 • Dette sendes til NSO på post@nso.no innen mandag 2. oktober.
 • NSO vil lage en prioritert liste over søkere til hver av de tre studiene som sendes til Politihøgskolen før deres frist.
 • Har du spørsmål? Kontakt gjerne direktør i NSO Knut Oscar Gilje på tlf. 99 52 90 51 eller på e-post.

Ser utfordringene med nye øyne

Brannsjef i Moss brannvesen, Rune Larsen, gikk våren 2023 på studiet «Felles utdanning i undervisning, trening og øvelse innen samvirke for nød- og beredskapsaktørene» på Politihøgskolen. Han har også vært med i arbeidsgruppen som har jobbet med å lage pensum til «Felles utdanning i samvirkeledelse for nød- og beredskapsaktørene» og skal nå være deltaker på samvirkeledelse-utdanningen.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Innsatsleder og brannsjef i Moss brannvesen Rune Larsen gikk studiet «Felles utdanning i undervisning, trening og øvelse innen samvirke for nød- og beredskapsaktørene» våren 2023, og går nå i høst «Felles utdanning i samvirkeledelse for nød- og beredskapsaktørene» hos Politihøgskolen. Han mener han lærer mye om samvirke han trenger i arbeidet som brannsjef. Til venstre konferansier under Redningskonferansen Siri Lill Mannes. Foto: Stig Mebust

– Jeg har holdt på med samvirke i 25 år. Jeg trodde jeg hadde fått med meg alt, men samvirkedelen er meget viktig. Det er mer enn bare nødetatsfolk som utgjør samvirke, sier Larsen.

Han forteller at under studiet våren 2023 gjennomførte studentene praktiske undervisningsøvelser i grupper. Gruppene var satt sammen på tvers av nødetatene og de øvrige aktørene.

– Vi skulle lage øvelser for hverandre. Jeg skulle ikke gjøre «brann-oppgaver». Jeg øvde derfor på noe jeg ikke pleier å gjøre, og jeg løste oppgavene i samarbeid med en medstudent fra statsforvalteren, sier Larsen. Under øvelsen utførte både Larsen og Statsforvalteren arbeidsoppgaver som normalt tilligger andre samvirkeetater og aktører.

Vi må se hverandre og snakke sammen for å få mest mulig ut av øvelsene og samvirke, mener Larsen.

Felles tankegang

Egil Løken er utdannet paramedic med virke som opplæringsleder for ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet. Han har tidligere jobbet i akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og arbeider fremdeles operativt i ambulansetjenesten. Han har en rolle som er knyttet opp mot operativ ledelse og samvirke i egen organisasjon.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Innsatsleder Egil Løken, Sykehuset Innlandet delte sine erfaringer fra det ene studiet i samvirkeledelse han gikk våren 2023 og hvordan det kan bidra til å optimalisere redningstjenesten under Redningskonferansen 2023. Foto: Stig Mebust

Løken deltok på «Felles utdanning i undervisning, trening og øvelse innen samvirke for nød- og beredskapsaktørene» som representant fra helse, sammen med brannsjef Rune Larsen, våren 2023. Løken mener beredskapsaktørene trenger felles begrep, retningslinjer og tankegang.

– Forsvaret, frivillige organisasjoner og industrivernet må alle med for å skape helheten. Det å bli kjent med hverandre er en vesentlig del, sier Løken.

Alle må med

– Jeg vil oppfordre alle aktørene til å søke. Vi hadde 24 plasser på studiet «Felles utdanning i samvirkeledelse for nød- og beredskapsaktørene» og 215 søkere. 70 prosent av plassene er satt av til nødetatene og Forsvaret. Deretter er 15 prosent av plassene holdt av til de frivillige og 15 prosent til private, som industrivernet, opplyser Solem.

På det kommende studiet «Felles utdanning i samvirkeledelse for nød- og beredskapsaktørene» er det to stykker fra industrivernet som skal studere. Det er ingen fra Forsvaret, og ingen fra de frivillige.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Fra venstre: Innsatsleder politi: Tom Richard Jansen, Sør Øst politidistrikt, innsatsleder Egil Løken (sykehuset Innlandet) og brann Rune Larsen (brannsjef i Moss). Konferansier Siri Lill Mannes, daglig leder i SpeakLab og helt til høyre: Heidi Solem, politioverbetjent og fagansvarlig for «Felles utdanning i samvirkeledelse for nød- og beredskapsaktørene» presenterte felles innsatslederutdanning for redningstjenesten under Redningskonferansen 2023.
Foto: Bjørn Danielsen

– Vi snakker på Redningskonferansen om hvor mye de frivillige betyr. Da må de også få bli med på studiene. Studentene skal innstilles av arbeidsgiver. For de frivillige skulle de blitt innstilt av Lokal redningsledelse, men det har ikke fungert, sier Solem.

Hun forteller at de er i dialog med Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF) om de kan innstille kandidater til studiene.

– Studiene er et samvirkeprosjekt. Vi skal bli gode sammen, derfor må alle være representert på skolebenken, understreker Solem.

Hun informerer at hver av de tre studiene koster 15 000 kroner, og hun oppfordrer arbeidsgiver til å dekke kostnadene.

– Vi ønsker jo å ha med bredden. Vi vil at studentene skal dra hjem og bruke kunnskapen og systematikken de lærer på skolen til å finne hverandre og snakke felles språk, mener Solem.

Studiene er laget i samarbeid med:

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Forsvaret
 • Helsedirektoratet
 • Politihøgskolen

Les mer om studiene i fagbladet Sikkerhet

Vil du søke studiet?

 • Er du ansatt i en industrivernpliktig virksomhet og kunne tenke deg å søke studiet? Søkere fra industrivernet søke via Politihøgskolen sine sider. Kandidater i industrivernpliktige virksomheter må være innstilt og prioritert av sin leder.
 • Lederen din skal sende kopi av søknaden du sendte til Politihøgskolen til Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) på e-post: post@nso.no.
 • Dette sendes til NSO på post@nso.no innen mandag 2. oktober.
 • NSO vil lage en prioritert liste over søkere til hver av de tre studiene som sendes til Politihøgskolen før deres frist.
 • Har du spørsmål? Kontakt gjerne direktør i NSO Knut Oscar Gilje på tlf. 99 52 90 51 eller på e-post.