– Vil være best på industrivern

Glimt fra bedriftene, Industrivernkonferansen 12. september 2023 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Industrivernleder ved DHL, Velin Georgiev, i Skedsmokorset elsker kritiske spørsmål fra sine kolleger.

Da Velin Georgiev begynte som industrivernleder ved DHL Global Forwarding (Freight) Norway (DGFF), var han helt tydelig på at HMS-verdiene ikke skulle bli tomme slagord.

– Store ord om sikkerhet på jobb og gode beredskapsplaner er vel og bra, men det kan ikke bare være tomme slagord og ord på veggen – det må være handling, forteller Georgiev.

Han gikk inn i rollen som industrivernleder og Kvalitet & Bærekraft Spesialist ved DGFF januar 2023.

– Det har vært veldig spennende å sette seg inn i industrivern. Jeg har tidligere jobbet som sveiser og ved mange ulike produksjonsbedrifter i tillegg til at jeg har erfaring fra olje og gass-sektoren. Kravene jeg stiller er veldig høye, og jeg ønsker å gjøre en forskjell for mine kolleger og forankre industrivern i DHL, forteller Georgiev, som har fagbrev i sammenføyning og bachelor i produksjonsteknikk fra Høgskulen på Vestlandet og master i global produksjonsledelse fra NTNU, Trondheim.

Én ting er å lage dokumenter, planer og fine logoer, men hvis de bare skal samle støv er det jo ikke noe vits. Det er noe helt annet å iverksette planene.

Velin Georgiev, industrivernleder og Kvalitet & Bærekraft Spesialist ved DHL Global Forwarding (Freight) Norway

Vil ha tilbakemeldinger fra alle

Mye var allerede på plass da Georgiev startet som industrivernleder tidligere i år, forteller han.

– Da jeg begynte som industrivernleder arvet jeg mye dokumentasjon som var godt oppdatert, men jeg har også fått mulighet til å lage mine egne spor. Jeg har alltid møtt støtte hos ledelsen og fått de ressursene jeg trenger for å realisere det vi virkelig ønsker for industrivernet. Målet er å gjøre vår arbeidsplass så sikker som mulig, sier Georgiev.

– Én ting er å lage dokumenter, planer og fine logoer, men hvis de bare skal samle støv er det jo ikke noe vits. Det er noe helt annet å iverksette planene. Så vi må tenke at planene skal være så praktiske som mulig. For å få til det er jeg avhengig av å få tilbakemeldinger fra mine kolleger på alle avdelinger. Jeg vil at alle skal være så kritiske som mulig – jeg elsker spørsmål! Forteller Georgiev.

Etter tilbakemeldinger fra de ansatte har de blant annet synliggjort branninstruksen. De har også skrevet ut huskeregler for enkel førstehjelp på norsk og engelsk, og disse plakatene er hengt opp flere steder på virksomheten.

– Vi fikk tilbakemeldinger om at folk ikke visste hva som stod i beredskapsplanen om hvilke tiltak de skulle gjøre ved ulike type hendelser. Vi har laget tiltakskort som alle ansatte har bakpå adgangskortet sitt. Her kan de raskt finne varslingsrutinene, og tanken er at de skal være lette å ta i bruk. Alle teamledere får også prosedyrer som gir mer detaljert informasjon om rutiner knyttet til forskjellige uønskede hendelser, som for eksempel klemskader, forklarer Georgiev.

Etter hvert ønsker de å legge til en QR-kode på tiltakskortene som blir koblet opp mot avvikssystemet.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Alle ansatte ved DGFF har tiltakskort bakpå adgangskortet sitt. Her kan de raskt finne varslingsrutinene, og tanken er at de skal være lette å ta i bruk. Bildet er redigert av personvernhensyn.
Foto: Celine Thoresen/DGFF

«Bestilte» tilsyn fra NSO

DGFF ble registret som industrivernpliktig i 2020 da en endring i forskrift om industrivern førte til at lager og spedisjon ble industrivernpliktige næringskoder. Siden den gang har DGFF jobbet med å få industrivernet på plass.

– Vi ville gjerne få en pekepinn på hvordan vi hadde løst industrivernet, så vi tok selv et initiativ overfor Næringslivets sikkerhetsorganisasjon om de vil komme på tilsyn. DHLs motto sentralt er «Excellence. Simply delivered!», og vi ønsker å være et fremtidsrettet selskap, også på industrivern og HMS. Det er ikke nok å være god, vi vil være best, sier Georgiev.

Under tilsynet ble det ikke funnet noen avvik eller anmerkninger, men Georgiev forteller at de har gjennomført alle forbedringspunktene som ble diskutert under tilsynet.

– Det ble spurt om hvorfor vi ikke har ulltepper tilgjengelig ved personskade, og det er noe vi ikke har tenkt på før. Det kan bli veldig kaldt for personer å legge lenge på betonggulv hvis noen har skadet seg, så det har vi allerede fått på plass og teppene er klare til å bli hengt opp rundt i lokalene våre. Bruk av ullteppene er også et element vi vil sjekke om industrivernet husker på neste industrivernøvelse, sier han.

Han sier det er viktig for DGFF å dele det de har lært med andre industrivernpliktige virksomheter. Georgiev kommer derfor på Næringslivets sikkerhetsorganisasjon sin Industrivernkonferanse i desember for å dele erfaringer.

– Jeg kommer til å fortelle om måten vi gjør det på og prøve å vise praktiske eksempler på dokumentasjon, systematikk og gjennomføring. Jeg ønsker og håper at dette kan være lærerikt for andre, sier Georgiev.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon hadde tilsyn med industrivrenet ved DGFF tidligere i høst. F.v. fagleder industrivern Jan Egil Ruud, Head of IT ved DGFF Cenk Koseuglu, Kvalitet & Bærekraft Spesialist og industrivernleder Velin Georgiev, seniorrådgiver i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Per Martin Ødegård og daglig leder i DGFF Mona Juell.
Foto: Celine Thoresen/DGFF

Økt synlighet

Industrivernlederen forteller at det er personskader som er den mest alvorlige uønskede hendelsen.

– Vi har trucker og palletrucker som det kan skje hendelser med, og vi har gjort ulike grep for å redusere sannsynligheten for personskader. Blant annet at alle skal bruke vester og at spedisjonshallen har god belysning. Vi har også en regel for dem som kjører truck at de fysisk må snu kroppen når de skal rygge, sier Georgiev.

– Vi håndterer også ulike produkter og leveranser, deriblant farlig gods, så det å ha riktig kursing og kompetanse om dette må være til stede for at folk skal føle seg trygge, sier Georgiev.

Trygg på utstyret

Georgiev er opptatt av å gjøre ting så systematisk som mulig, og ønsker at industrivernet skal være så trygge som mulig på utstyret de bruker.

– En handling kan være lett i teorien, men i praksis er det mange variabler og detaljer som kan bli oversett. Da er det viktig å ha prøvd utstyret, dobbeltsjekke at du vet hvordan det skal brukes og at du har tenkt over hvilke variabler som kan gjøre håndteringen av utstyret eller hendelsen spesiell. Det er viktig for at vi snakker om læringspunktene etter øvelser, også funksjonsøvelser. I øvelser er det viktig å prøve og feile. Det er mye bedre å oppdage en defekt slange på en funksjonsøvelse enn hvis og når det faktisk skjer noe, sier Georgiev.

Han forteller at de aktivt jobber med å ha en tett dialog med de som har rollen som fagleder industrivern og å sørge for at alle innsatspersonene har de rette kvalifikasjonene.

– Selv om det er tidkrevende, så er det spennende å ha målet om at vi skal gjøre vårt beste. Ingenting er umulig når man har motiverte mennesker i industrivernet.

Fagleder industrivern Jan Egil Ruud (t.v.) og industrivernleder Velin Georgiev er motiverte for å ha et best mulig industrivern.
Foto: Celine Thoresen/DGFF

DHL Global Forwarding (Freight) Norway (DGFF)

  • Selskapet har hovedkontor i Skedsmokorset, Norge. Er et datterselskap av Deutsche Post DHL, et av verdens ledende logistikkselskaper.
  • Industrivernpliktige siden 2020.
  • 139 sysselsatte, 12 av disse er i industrivernet.
  • På lokasjonen i Skedsmokorset har de tre skift.
DHL Global Forwarding (Freight) Norway (DGFF) har hovedkontor i Skedsmokorset, Norge.
Foto: Celine Thoresen/DGFF