Sivilforsvarets samvirkekurs – industrivernet må med

Kurs, Nyheter 13. september 2023 Skrevet av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Sivilforsvaret og industrivernets kompetanse er ofte ukjent for nødetatene. Det gjør vi noe med!

Skrevet av Audun Gihle, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og fagansvarlig ved Sivilforsvarets samvirkekurs. Gihle kommer også på Næringslivets sikkerhetsorganisasjon sin Industrivernkonferanse for å fortelle mer om samvirkekurset.

Sivilforsvarets kurs innen samvirke på skadested og forurenset skadested har som mål å få aktørene til å bli kjent med hverandre og hverandres ressurser. Sivilforsvaret og industrivernet har kapasiteter og kompetanse som ofte ikke blir godt nok utnyttet, fordi disse ikke er godt nok kjent for nødetatene.

Sivilforsvarets samvirkekurs er en unik mulighet for samvirke og nettverksbygging på tvers av etater er en viktig del kurset. Kurset har en varighet på én uke. Kursene er bygd opp med teori, små caser og praksis (fullskalaøvelser med markører). Deltakerne får kontakter og nettverk, lærer om organisasjoner som deltakerne kanskje ikke kjenner godt nok til, og kan utnytte og bruke kapasitetene til på en bedre måte.

Audun Gihle, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og fagansvarlig ved Sivilforsvarets samvirkekurs. Foto: Sivilforsvaret

Totalforsvaret må være representert

Vi ønsker en deltakelse på kursene som gjenspeiler totalforsvaret på en best mulig måte med deltakere fra både nødetater, industrivern, sivilforsvar, forsvar, Frivillige organisasjons faglige redningsfaglige forum (FORF) og godt samarbeid med politihøgskolens studier innen samvirke.

Hvorfor er kurset aktuelt for industrivernet?

Samvirke er ofte godt representert ved nødetatene, men vi ønsker at industrivernet tar sin naturlige plass i dette samvirke. Industrivernet har spesiell god kompetanse i sin bedrift, og er en helt avgjørende både for et godt samvirke og for et godt resultat for hendelsen. Industrivernet vil sikre bredden blant samvirkeaktørene.

Industrivernet er ofte eller alltid først på plass når det er en hendelse ved deres bedrift har skjedd. De har lokalkunnskap og vil fungere som en premissleverandør for et godt sluttresultat i samarbeid med nødetatene.

Hva får industrivernet ut av kurset?

Industrivernet får fagkompetanse for samhandling med relevante aktører og økt forståelse og kjennskap til rollen som innsatsleder. De får også felles arbeidsmetodikk som brukes blant samvirkeaktørene slik som innsatsledere fra politi, brann og helse. Dessuten vil deres kompetanse og kjennskap til andre relevante samvirkeaktører øke, og gjennom personlig kjennskap til andre beredskapsorganisasjoner vil det bli lettere med godt samarbeid både i reelle innsatser, og også på ulike øvelsesarenaer.

Fagleder industrivern som har gått NSOs SIMKAT-kurs vil ha en fordel da de allerede har fått kjennskap og innføring i arbeidsmetodikken på relevante øvelser og evalueringer.

Artikkelen ble publisert i Sikkerhet nr. 2 2023.

Skrevet av Audun Gihle, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og fagansvarlig ved Sivilforsvarets samvirkekurs. Gihle kommer også på Næringslivets sikkerhetsorganisasjon sin Industrivernkonferanse for å fortelle mer om samvirkekurset.