– Vi er smartere når vi jobber sammen

Nyheter, Samvirke 11. oktober 2023 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

Hvordan jobber vi med trusselbildet? Hvordan jobber vi med å løse store samfunnsutfordringer i Norge? Jo, vi jobber sammen, oppfordret Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF.

Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF, holdt et innlegg under Attack 2023 konferansen. oktober 2023. Konferansen blir arrangert av IKT-Norge, Teknisk Ukeblad og Digi.

– Lærdommen vi forsøkte å trekke ut av det tragiske angrepet i 2011 var at vi er svakere til å få gjort jobben sammen i forhold til trusselbildet vi ser. Vi var opptatt at vi må erkjenne risikoen, ikke bare analysere den, gjennomføre, samhandle, ta ut potensiale i IKT og jobbe med resultatorientert lederskap. Myndighetene kom etter dette da med samvirkeprinsippet i tillegg til ansvar-, nærhet- og likhetsprinsippet, sier Gjørv.

Hun understreker at vi har et sårbart samfunn, det har vi visst helt siden Willochs rapport fra år 2000.

– Hybride trusler har plutselig blitt en del av bildet vi må forholde oss til. Det er trusler som ligger under terskelen for krig der private og statlige aktører blandes sammen i en uoversiktlig måte og du ikke vet om du jobber mot organisert kriminalitet eller stater og private og offentlige må samarbeide som beredskapsaktører og det er også grenseoverskridende problemstillinger som gjør at en må jobbe internasjonalt, sier Gjørv.

Næringslivet som strategisk partner

– Vi har nettopp fått en kjempegod rapport fra Totalberedskapskommisjonen. Leder av kommisjonen, Harald Sunde påpeker at 80 prosent av kritisk infrastruktur er i privat eie. Men næringslivet er en leverandør mer enn en partner i sikrings- og beredskapsarbeidet i dag. Næringslivets må inn som en strategisk partner. Løsningen på alle de store samfunnssikkerhets- og beredskapsutfordringer ligger i flerfaglighet og samvirke mellom militær og sivil sektor som strekker seg utover den type samarbeid vi har nå. Privat næringsliv har gode forslag som må lyttes til. Samarbeid er ressurskrevende, og det må vi legge til rette for, understrekte Gjørv.

Forbered deg godt

Den tidligere lederen av den uavhengige 22. juli-kommisjonen trakk frem fire trender i en overordnet samfunnsanalyse SINTEF har gjort.

Overordnede trender:

  1. Klima, natur og bærekraft
  2. Endret demografi og behovet for økt produktivitet i alle sektorer
  3. Geopolitisk konflikt og økonomisk press
  4. Teknologi og takskifte

Hun mener Norge er gode til å forutse trusler og trakk frem Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps risikobilde fra 2011 der influensapandemi, terrorangrep, energiknapphet og sikkerhetspolitisk krise, storm, fjellskred og skipskollisjon alle var noen av funnene. Samtlige av tingene har skjedd siden 2011.

Hun manet myndigheter og private virksomheter til å gjøre sine risikoanalyser og søke å samarbeide for å løse de neste krisene.