– Når skal vi sende inn industrivernrapporten?

Nytt fra NSO 18. desember 2023 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

I januar 2024 er det to datoer som er spesielt viktige å huske på dersom du er industrivernleder.

Når vi skriver et nytt år på kalenderen er det mye som må huskes på – også for industrivernledere. Da kommer faktura for industrivernavgiften i tillegg til at industrivernrapporten skal sendes inn.

3. januar: Industrivernavgiften

Industrivernpliktig virksomhet skal betale en årlig avgift til dekning av utgifter som Næringslivets sikkerhetsorganisasjon har med å organisere og føre tilsyn med industrivernet. Avgiften kan differensieres etter virksomhetenes risiko.

Forskrift om industrivern § 19 Avgift

Avgiften blir sendt fra Næringslivets sikkerhetsorganisasjon onsdag 3. januar og har 30 dagers forfall. Du kan lese mer om avgiftsgrunnlaget for industrivern her.

Spørsmål om avgiften kan sendes til avgift@nso.no

18. januar: Industrivernrapporten

Industrivernrapporten er industrivernets årlige «egenmelding». Her skal det verifiseres at kontaktinformasjonen NSO har på virksomheten, daglig leder og industrivernleder er korrekt. I tillegg ønsker NSO tall på antall innsatser industrivernet har blitt utkalt til i fjor.

Industrivernrapporten for industrivernåret 2023 sendes industrivernledere 18. januar. Dere har da 14 dager på å sende svaret. Alt av opplysninger rapporteres via tilsendt lenke som kommer i egen e-post. Det tar ikke mange minuttene å svare på spørsmålene og levere rapporten.

Spørsmål om industrivernrapporten kan sendes til industrivern@nso.no