Nytt NSO-kurs for fagleder industrivern

Kurs, Nytt fra NSO 15. januar 2024 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

– Vi ser frem til å kunne tilby et faglig oppdatert kurs for fagledere i industrien, sier seniorrådgiver i NSO Svenn Willy Gjerde.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) jobber med å utvikle et nytt kurs for fagleder industrivern-rollen. Tidligere har NSO arrangert grunnkurs i innsatsledelse, men fagleder industrivern-kurset vil være helt nytt.

I en tid der vi stadig oftere opplever flere og mer alvorlige kriser, har samfunnssikkerhet og beredskap en stadig økende aktualitet og det stilles krav og forventninger til samfunnets beredskapsressurser, også næringslivet.

– Næringslivet har utvilsomt en viktig rolle i samfunnets samlede beredskap, og fagleder industrivern har en helt sentral og avgjørende funksjon i forhold til virksomhetenes beredskapshåndteringsevne. NSO ser det derfor viktigheten av å bidra til å styrke faglederrollen. Derfor ser vi frem til å kunne tilby et faglig oppdatert kurs for fagleder industrivern, sier seniorrådgiver i NSO og prosjektleder for det nye kurset, Svenn Willy Gjerde.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Svenn Willy Gjerde har ansvar for å utvikle NSOs kurs for fagleder industrivern. Foto: Karoline K. Åbyholm

Vil styrke faglederrollen

Han mener NSO er i en unik posisjon som kommer så tett på utfordringene fagleder industrivern står overfor.

– En av NSOs hovedoppgaver er å bidra til å styrke virksomhetenes evne til å håndtere uønskede hendelser og stimulere til videreutvikling av industrivernets samarbeid med kommuner, nødetater og andre aktører i redningstjenesten. Fagleder industrivern har en helt sentral rolle i forhold til styrking av virksomhetenes kapasiteter, og NSO ønsker derfor å bidra til å styrke faglederrollen. Kurset kommer til å være basert på den brede erfaringen ansatte i NSO over tid har opparbeidet gjennom tilsyn, veiledning, kurs og dialog med virksomheter. Vi ser at det er behov for mer opplæring, sier han og legger til at han ønsker at kurset skal være lavterskel å delta på.

– Kurset vil passe for både fagledere fra virksomheter med og uten forsterkninger. Temaene vi skal gå gjennom vil uansett være overførbare uavhengig av størrelse og kompleksitet på virksomhetene. For eksempel krav og forventninger til fagleder industrivern-rollen, situasjonsforståelse, 7-trinnsmodellen, vindusmelding og kommunikasjon er temaer som alle vil kunne dra nytte av, sier Gjerde.

Øve i en virtuell verden

NSO har signert avtale med selskapet Fynd Reality AS, som skal utvikle scenarioer i en virtuell verden som kursdeltakerne skal få bryne seg på.

– Vi i NSO synes det er veldig spennende å skulle bruke VR (virtual reality, jour.anm.) i en kurssammenheng. Scenarioene som brukes skal være gjenkjennbare situasjoner, men bruk av VR gir oss også muligheten til stor grad av tilpasning gjennom enkle justeringer av kompleksitet og omfang i scenarioene, sier Gjerde.

Han legger til at VR er en fremtidsrettet måte å øve personell på.

– I mange situasjoner vil bruk av VR være med på å fjerne hindringer i en travel hverdag hvor øvelse koster tid og penger. Vi introduserer VR på vårt kurs for også å promotere et godt alternativ til mer ressurs- og tidskrevende tradisjonelle måter å øve på. Dette kan føre til at vi får frigjort ressurser til å øve mer og oftere, sier Gjerde.

Både helt ferske og mer erfarne

Kurset vil gå over to dager, og inneholde en kombinasjon av teori og praktiske øvelser. Kurset vil gi helt uerfarne og ferske fagledere en introduksjon til rollen og et godt grunnlag å bygge egne erfaringer på. Mer erfarne fagledere som har vært i rollen en stund, vil kunne få en oppfriskning og oppdatering, samt videreutvikle sin kompetanse. Gjerde anslår at det vil være plass til 8-10 deltakere på hvert kurs.

– Vi håper kurset vil kunne treffe bredt og være et fornuftig tilbud til begge disse gruppene. Målet er å få datoer og påmeldinger klare så fort som mulig med første kurs i andre kvartal 2024. Følg med på nso.no og i nyhetsbrevet vårt for mer informasjon om kurset og når vi åpner påmelding, oppfordrer Gjerde.