– Vi må senke terskelen for å øve

Nytt fra NSO 23. januar 2024 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Vedlikeholdssjef i Glava AS produksjon i Askim og nytt varamedlem i NSO, Geir Karlsen, ser fram til å få bedre innsikt i sikkerhetsarbeidet som gjøres i industrivernpliktige virksomheter.

Karlsen startet i Glava i 2014, og har blant annet hatt ansvar for offline produksjon, vedlikeholdsavdelingen og har sittet som fabrikksjef. Ved årsskiftet gikk han over i en ny stilling som vedlikeholdssjef ved samme virksomhet – og trådte inn som varamedlem i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) sitt styre.

– Da jeg ble spurt om å sitte i NSOs styre var det første jeg tenkte: Dette er spennende! Her tror jeg at jeg kan lære mye. Hos Glava er vi opptatt av sikkerhet, og det er også våre eiere: Franske Saint Gobain.

Karlsen har tidligere vært innom en annen industrivernpliktig virksomhet, hvor han satt som nestleder i industrivernet.

– Jeg ser det som en fordel at jeg har erfaring med industrivern, og jeg er fortsatt nysgjerrig på hvordan det jobbes med og legges til rette for at industrien skal lære på en sikker måte. Det å skulle trene på det utenkelige og å kunne håndtere det uhåndterlige er veldig spennende – og utfordrende, sier Karlsen.

Geir Karlsen fra Glava Askim er nytt varamedlem i NSOs styre. Foto: Terje Skåre

Må sette av tid til øvelser

I en tid der alle deler av en produksjon og virksomhet skal spares og effektiviseres, mener Karlsen mye av utfordringen er å sette av tilstrekkelig med tid og ressurser til beredskapsarbeidet.

– Hvordan skal vi i industrien få satt av nok tid til å øve på det ikke bør skje? Jeg kjenner selv til utfordringene med dette, og hvis vi har mulighet til å senke terskelen for det å øve tror jeg vi er inne på noe. Da kan det å øve med VR-teknonologi (virtual reality, jour.anm.), som blant annet NSO skal på sitt nye kurs for fagleder industrivern, være et interessant alternativ for øvelser, sier Karlsen.

Han brenner for læring og det å skape forståelse av sikkerhetsarbeid.

– Jeg brenner for å legge til rette for at andre kan lære. Det å påvirke positivt for å bygge forståelse innen sikkerhet er også viktig for meg. Jeg gleder meg til å sitte i NSOs styre for å bidra inn på et område som er så betydningsfullt for folk, sier Karlsen.

Forståelse for sikkerhetsarbeid

Han har et ønske om at NSO skal være en brobygger for å bygge opp god kultur i industrivernpliktige virksomheter.

– Det er behagelig for en leder å ha en ildsjel som industrivernleder, men utfordringen blir når disse personene slutter. Uavhengig av disse engasjerte ildsjelene må vi ha en forståelse og kultur for sikkerhetsarbeidet hos beslutningstakerne i virksomhetene. Her håper jeg NSO kan være en bidragsyter til å komme i god dialog med de som har disse utfordringene, sier Karlsen og legger til at han gleder seg til å bli bedre kjent med NSO og få bedre innsikt i sikkerhetsarbeidet som gjøres i industrivern over hele landet.