1763 industrivern-innsatser i fjor

Innsatser, Nyheter 26. februar 2024 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Industrivernet var i innsats nesten fem ganger per dag i 2023.

I fjor ble industrivernet kalt ut 1763 ganger, en økning fra 2022 hvor industrivernet var i innsats 1361 ganger. Det betyr at det er industrivern i innsats nesten fem ganger per dag gjennom hele fjoråret.

Dette kommer frem av den årlige industrivernrapporten som industrivernpliktige virksomheter sender inn til NSO i januar hvert år.

– Vi ser at det rapporteres inn en god del flere innsatser i 2023 enn i de siste årene. Det er vanskelig å si noe sikkert om bakgrunnen for dette, men 2023 var et år med normale tilstander etter flere år påvirket av pandemien. Vi vet også at flere av de bransjene som fikk krav om industrivernplikt i 2020 har kommet mer og mer i gang med sine industrivern disse årene. Det har vært en jevn stigning av rapporterte innsatser gjennom disse årene, sier direktør i NSO, Knut Oscar Gilje.

I 1362 av innsatsene melder virksomhetene at industrivernets innsats var konsekvensreduserende, noe som tilsvarer 77 prosent. Dette er noe høyere enn i 2022. Innsatsene fordelte seg på 376 ulike virksomheter mot 371 virksomheter året før.

– Det er fint å se at industrien rapporterer at vel tre av fire innsatser har hatt god konsekvensreduserende effekt. Denne andelen har holdt seg ganske stabilt de siste årene og viser at industrivernet åpenbart bidrar til å redusere tap av liv, helse, miljø og materielle verdier. Jeg vil rette en stor takk til alle fra industrivernet som har bidratt med å håndtere hendelser i 2023! Det er også dette som gjør at vi i NSO synes jobben vår som tilsyn med industrivernordningen er veldig meningsfull. I tillegg vil jeg takke alle som øver og bidrar med gode innspill til forebyggende arbeid så det blir færrest mulig hendelser. Dette er en viktig effekt av godt og systematisk arbeid med risikovurderinger og beredskapsanalyser som fører til forbedringer i rutiner og prosesser, sier Gilje.