Meld deg på NSOs kurs for fagleder industrivern

Kurs, Nytt fra NSO 25. juni 2024 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Påmelding for høstens to kurs er nå åpen.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) har det siste året utviklet et nytt kurs for fagleder industrivern-rollen. I høst skal det arrangeres to kurs:

Tidligere har NSO arrangert grunnkurs i innsatsledelse, men fagleder industrivern-kurset er helt nytt.

– Fagleder industrivern har en helt sentral og avgjørende funksjon for virksomhetenes beredskapshåndteringsevne. NSO ser derfor viktigheten av å bidra til å styrke faglederrollen, og vi ser frem til å kunne tilby et faglig oppdatert kurs for fagleder industrivern, sier seniorrådgiver i NSO og kursleder for kurset, Svenn Willy Gjerde.

Vil styrke faglederrollen

Kurset kommer til å være basert på den brede erfaringen ansatte i NSO over tid har opparbeidet gjennom tilsyn, veiledning, kurs og dialog med virksomheter.

Gjerde forteller at kurset skal være lavterskel å delta på, og kurset vil passe for både fagledere fra virksomheter med og uten forsterkninger. Kurset er kun for fagleder industrivern fra industrivernpliktige virksomheter. Det er en begrensning på maks to deltakere fra samme virksomhet per kurs.

– Temaene vi skal gå gjennom vil være overførbare uavhengig av størrelse og kompleksitet på virksomhetene. For eksempel krav og forventninger til fagleder industrivern-rollen, situasjonsforståelse, 7-trinnsmodellen, vindusmelding og kommunikasjon er temaer som alle vil kunne dra nytte av, sier Gjerde.

Både helt ferske og mer erfarne

Kurset går over to dager og er en kombinasjon av teori og praktiske øvelser. Kurset vil gi helt uerfarne og ferske fagledere en introduksjon til rollen og et godt grunnlag å bygge egne erfaringer på. Mer erfarne fagledere som har vært i rollen en stund vil kunne få en oppfriskning og oppdatering samt videreutvikle sin kompetanse.

– Vi håper kurset vil kunne treffe bredt og være et fornuftig tilbud til begge disse gruppene. Vi har fått flere henvendelser fra folk som ønsker å delta, så med et begrenset antall plasser er det lurt å melde seg på før det blir fullt, oppfordrer Gjerde.