Orden og sikring

Avsperring, sikring av skadested og mottak av nødetatene er eksempler på viktige oppgaver for orden og sikring.

Avsperring, sikring av skadested og mottak av nødetatene er eksempler på viktige oppgaver. I tillegg kan orden og sikring utstyres og forberedes til å bistå ved evakuering.

Det er viktig at personellet i orden og sikring har nødvendig kunnskap om beredskapsplanen. Kunnskap om alternative samleplasser og oppmøtesteder for nødetatene basert på ulike værforhold, vindretninger o.l., er nødvendig. Videre må personellet være kjent med punkter for stenging av veier og kunnskap om sikkerhetssoner for relevante lekkasjer og branner. Det er en fordel å ha kjennskap til Håndbok for redningstjenesten og ha kunnskap om «organisering i innsatsområdet» som omtales i kapittel 11.

For mange virksomheter og typer hendelser er funksjonen orden og sikring helt avgjørende for en sikker, forsvarlig og effektiv håndtering.

Relevante oppgaver for personer i orden og sikring

 • Vurdering av farer

   

  • Rasfare
  • Usikre områder

   

 • Trafikkregulering/avsperring

   

  • Sikker innkjøring
  • Gjennomkjøring-snuplass
  • Kontroll av kjøretøy/personell
  • Ytre sperring/regulering
  • Fysisk sperremateriell – godkjent utstyr

   

 • Vakthold og sikring

  • Uvedkommende inne på område – sikkerhet
  • Tyveri/skade/hærverk
  • Fysisk sikring/utstyr
  • Avvisning av personer/muligheter og begrensninger
  • Hvordan kontrollere folkemengder/muligheter og begrensninger

 • Evakuering og søk

  • Rutiner for evakuering internt/eksternt
  • Evakueringspunkt/telleplass for evakuerte
  • Varslingsrutiner for evakuering
  • Sikkerhetsvurdering ved søk
  • Søkemetoder

 • Telleplass evakuerte

  • Organisering
  • Oversiktlig område/innendørs
  • Tellekontroll/lister
  • Hvorfor er personer savnet/ikke gjort rede for – feilkilder for telling

 • Ambulansekontrollpunkt

  • Kontroll av utgående pasienter
  • Ved flere utkjørsler – flere kontrollpunkt
  • Samarbeid med politiet

 • Helikopterlandingsplass

  • Stor nok plass (Luftambulanse 15×15 m, Sea King 25×25 m)
  • Ryggen mot vinden
  • Ikke løse gjenstander
  • Ikke luftstrekk/kabler
  • Trygg avstand
  • Markert – vest – armer opp

 • Mottak av nød- og beredskapsetater

  • Innkjørsel/parkering/utkjørsel
  • Informasjon/kart
  • Situasjonsbeskrivelse/samarbeid med fagleder industrivern
  • Sikre områder
  • Kommunikasjon

 • Forhold til media

  • Opptre høflig, men bestemt
  • Konkrete/klarerte opplysninger
  • Møtepunkt/beskjeder
  • Adgang i samarbeid med ledelse
  • Sikkerhet for både egne ansatte og evetuell presse

Nytt fagblad: Sikkerhet og beredskap

Vårt digitale fagblad Sikkerhet og beredskap er fullspekket av aktuelle og varierte saker om industrivern, beredskap, sikkerhet og samvirke. Her finner du både nyhetssaker, fagartikler og reportasjer fra industrivernpliktige virksomheter. Målgruppen for sikkerhetogberedskap.no er industrivernpersoner og andre ansatte i industrivernpliktige virksomheter, nød- og beredskapsetatene, tilsynsmyndigheter, organisasjoner, frivillige og institusjoner som interesser seg for samvirke.