Orden og sikring

Avsperring, sikring av skadested og mottak av nødetatene er eksempler på viktige oppgaver for orden og sikring.

Avsperring, sikring av skadested og mottak av nødetatene er eksempler på viktige oppgaver. I tillegg kan orden og sikring utstyres og forberedes til å bistå ved evakuering.

Det er viktig at personellet i orden og sikring har nødvendig kunnskap om beredskapsplanen. Kunnskap om alternative samleplasser og oppmøtesteder for nødetatene basert på ulike værforhold, vindretninger o.l., er nødvendig. Videre må personellet være kjent med punkter for stenging av veier og kunnskap om sikkerhetssoner for relevante lekkasjer og branner. Det er en fordel å ha kjennskap til Håndbok for redningstjenesten og ha kunnskap om «organisering i innsatsområdet» som omtales i kapittel 11.

For mange virksomheter og typer hendelser er funksjonen orden og sikring helt avgjørende for en sikker, forsvarlig og effektiv håndtering.

Eksempler på oppgaver:

 • Sikring av innsatsområde – indre sperring og ytre sperring
 • Trafikkregulering/avsperring – sikre at vei inn er godt merket og ryddet
 • Vakthold og sikring – sikre innsatsområdet, hindre nye skader og skaffe ro for innsatspersonellet
 • Evakuering og søk – bortvise de som ikke er i innsats
 • Telleplass evakuerte – fremskaffe tall og informasjon på evt. savnede
 • Ambulanse kontrollpunkt (etter avtale med politiet)
 • Helikopterlandingsplass – alternativt område
 • Mottak av eksterne ressurser – avklare riktig og tilstrekkelig informasjon med fagleder industrivern

Relevante oppgaver for personer i orden og sikring

 • Vurdering av farer

   

  • Rasfare
  • Eksplosjonsfare
  • Fare for gassutslipp
  • Usikre områder

   

 • Trafikkregulering/avsperring

   

  • Sikker innkjøring
  • Gjennomkjøring-snuplass
  • Kontroll av kjøretøy/personell
  • Ytre sperring/regulering
  • Fysisk sperremateriell – godkjent utstyr

   

 • Vakthold og sikring

  • Uvedkommende inne på område – sikkerhet
  • Tyveri/skade/hærverk
  • Fysisk sikring/utstyr
  • Avvisning av personer/muligheter og begrensninger
  • Hvordan kontrollere folkemengder/muligheter og begrensninger

 • Evakuering og søk

  • Rutiner for evakuering internt/eksternt
  • Evakueringspunkt/telleplass for evakuerte
  • Varslingsrutiner for evakuering
  • Sikkerhetsvurdering ved søk
  • Søkemetoder

 • Telleplass evakuerte

  • Organisering
  • Oversiktlig område/innendørs
  • Tellekontroll/lister
  • Hvorfor er personer savnet/ikke gjort rede for – feilkilder for telling

 • Ambulansekontrollpunkt

  • Kontroll av utgående pasienter
  • Ved flere utkjørsler – flere kontrollpunkt
  • Samarbeid med politiet

 • Helikopterlandingsplass

  • Stor nok plass (Luftambulanse 15×15 m, Sea King 25×25 m)
  • Ryggen mot vinden
  • Ikke løse gjenstander
  • Ikke luftstrekk/kabler
  • Trygg avstand
  • Markert – vest – armer opp

 • Mottak av nød- og beredskapsetater

  • Innkjørsel/parkering/utkjørsel
  • Informasjon/kart
  • Situasjonsbeskrivelse/samarbeid med fagleder industrivern
  • Sikre områder
  • Kommunikasjon

 • Forhold til media

  • Opptre høflig, men bestemt
  • Konkrete/klarerte opplysninger
  • Møtepunkt/beskjeder
  • Adgang i samarbeid med ledelse
  • Sikkerhet for både egne ansatte og evetuell presse

Les mer om industrivern i Sikkerhet

Vårt fagblad er fullspekket av aktuelle og varierte saker om industrivern og beredskap. Her finner du både fagartikler og reportasjer fra industrivernpliktige virksomheter. Vi legger ut nyeste og tidligere utgaver på våre nettsider.