Regelverk

Her finner du forskrift om industrivern med veiledning og annet regelverk som kan være relevant.

The English translations of «Regulations relating to industrial safety and emergency preparedness (updated June 3rd 2021)» provided are unofficial. Any disputes shall be decided on the basis of the Norwegian text.

The English translations of «Regulations relating to Systematic Health, Environment and Safety Activities in Enterprises (Internal Control Regulations)» is an unofficial translation of the Norwegian version and is provided for information purposes only. Legal authenticity remains with the Norwegian version as published in Norsk Lovtidend. In the event of any discrepancy, the Norwegian version shall prevail. The translation is provided by The Norwegian Labour Inspection Authority (Arbeidstilsynet).

Les mer om industrivern i Sikkerhet

Vårt fagblad er fullspekket av aktuelle og varierte saker om industrivern og beredskap. Her finner du både fagartikler og reportasjer fra industrivernpliktige virksomheter. Vi legger ut nyeste og tidligere utgaver på våre nettsider.