Regelverk

Industrivernet må ha innsikt og kunnskap til regelverket som gjelder til enhver tid.