Regelverk

Her finner du forskrift om industrivern med veiledning og annet regelverk som kan være relevant.

The English translations of «Regulations relating to industrial safety and emergency preparedness (updated June 3rd 2021)» provided are unofficial. Any disputes shall be decided on the basis of the Norwegian text.

The English translations of «Regulations relating to Systematic Health, Environment and Safety Activities in Enterprises (Internal Control Regulations)» is an unofficial translation of the Norwegian version and is provided for information purposes only. Legal authenticity remains with the Norwegian version as published in Norsk Lovtidend. In the event of any discrepancy, the Norwegian version shall prevail. The translation is provided by The Norwegian Labour Inspection Authority (Arbeidstilsynet).

Nytt fagblad: Sikkerhet og beredskap

Vårt digitale fagblad Sikkerhet og beredskap er fullspekket av aktuelle og varierte saker om industrivern, beredskap, sikkerhet og samvirke. Her finner du både nyhetssaker, fagartikler og reportasjer fra industrivernpliktige virksomheter. Målgruppen for sikkerhetogberedskap.no er industrivernpersoner og andre ansatte i industrivernpliktige virksomheter, nød- og beredskapsetatene, tilsynsmyndigheter, organisasjoner, frivillige og institusjoner som interesser seg for samvirke.