SIMKAT®

18. - 20. oktober 2022

Et praktisk rettet kurs som gir kompetanse til å organisere en redningsstab, trening i å organisere og lede innsatsen på et skadested og øvelse i samspill mellom skadested og redningsstab. Deltakerne vil også få mye trening i å samhandle med nødetatene.

SIMKAT®

15. - 17. november 2022

Et praktisk rettet kurs som gir kompetanse til å organisere en redningsstab, trening i å organisere og lede innsatsen på et skadested og øvelse i samspill mellom skadested og redningsstab. Deltakerne vil også få mye trening i å samhandle med nødetatene.