SIMKAT® to dager

19. - 20. oktober 2021

Et praktisk rettet kurs som gir kompetanse til å organisere en redningsstab, trening i å organisere og lede innsatsen på et skadested og øvelse i samspill mellom skadested og redningsstab. Deltakerne vil også få mye trening i å samhandle med nødetatene.

SIMKAT® tre dager

16. - 18. november 2021

Et praktisk rettet kurs som gir kompetanse til å organisere en redningsstab, trening i å organisere og lede innsatsen på et skadested og øvelse i samspill mellom skadested og redningsstab. Deltakerne vil også få mye trening i å samhandle med nødetatene.