post@nso.no   +47 90 100 333
Endringer i forskrift om industrivern på høring

Endringer i forskrift om industrivern på høring

Flere virksomheter må regne med å etablere industrivern. Dette gjelder innen verksted, godshåndtering og gjenvinning av avfall. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sendte 31. oktober forslag til endringer i forskrift om industrivern på høring. Forslaget er utarbeidet i samarbeid med Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. Se høringsdokument . Hovedårsaken til de foreslåtte endringene er å fange opp virksomheter som […]

les mer »
– Sikkerhet er lønnsomt, industrien må våkne

– Sikkerhet er lønnsomt, industrien må våkne

Industrien må sikre seg bedre mot datakriminalitet, sier direktør Jack Fischer Eriksen i Næringslivets Sikkerhetsråd. Hør ham på Industrivernkonferanse 2018. – Industrien må kartlegge verdiene sine, tenke gjennom hvordan de kan bli angrepet og arbeide med å redusere sårbarheten. Digitalisering er bra, men norske virksomheter må ta inn over seg at sikring gjelder mer enn […]

les mer »
– Industrivernet er støttestyrken til det kommunale brannvesenet

– Industrivernet er støttestyrken til det kommunale brannvesenet

Willy Amundsen er leder for sikkerhet og kundeservice i Kongsberg Teknologipark med ansvar for beredskap og security. Han er nummer 100 som har meldt seg på Industrivernkonferansen. –          Det har blitt en årlig tradisjon å melde seg på Næringslivets sikkerhetsorganisasjons konferanse. Konferansen er en flott arena for å treffe likesinnede fra andre virksomheter, parker og […]

les mer »
God driv i Bømlo-nettverket

God driv i Bømlo-nettverket

Industrivernbedriftene på Bømlo syd for Bergen har fortsatt god driv i møtene sine etter fire år med regelmessige sammenkomster. Bremnes Seashore AS, med initiativtaker og industrivernleder Silje Kathrine Alvsvåg, var vertskap for diskusjoner og nettverksbygging tirsdag 16. oktober. Brannsjef Ove Halleraker har deltatt på samtlige møter. Han kjenner bedriftenes beredskap like godt som sitt eget […]

les mer »
Felles rammeverk

Felles rammeverk

Redningstjenesten i Norge samles for første gang i et bokbind som beskriver roller, ansvar og oppgaver. Boken skal forklare hvordan redningstjenesten skal utføre sitt oppdrag. Industrivernet trekkes frem i Håndbok for redningstjenesten – Systembeskrivelse  – prinsipper – verdier som en langt på vei ubenyttet ressurs Prosjektkoordinator for boken, Jon Halvorsen, mener at industrivernet vil bli […]

les mer »
Skjerpede krav til røyk- og kjemikaliedykkersertifikat

Skjerpede krav til røyk- og kjemikaliedykkersertifikat

Det er ingen snarvei for å bli røyk- og kjemikaliedykker. Fysiske og psykiske tester må gjennomgås.  Kandidatene må også kvalifisere seg ved å gjennomgå en teoriprøve og prekvalifisering. –          For å tilpasse oss nye tider har vi nå modernisert røykdykkersertifikatet, sier spesialrådgiver Bjørn Egil Jacobsen i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. Næringslivets sikkerhetsorganisasjon har valgt å gå sammen […]

les mer »