Beredskapsdagen 2016

Arrangementer 26. mai 2016 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Beredskapsaktører i privat og offentlig sektor var samlet i Vestfold 21. april.

Alt lå til rette for en faglig interessant dag under Beredskapsdagen 2016 på Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Vestfold torsdag 21. april.

Direktør i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), Cecilie Daae, ga et godt perspektiv på hvordan konsekvenser av hendelser berører en kommune:

Direktør i DSB, Cecilie Daae, mener at holdningen om at alt skjer i en kommune, må sees i et noe nyansert perspektiv.

– Det skjer kanskje ikke i en kommune, men det rammer kommunene, sa Daae da hun pekte på hvilke hendelser som har inntruffet etter hennes tiltreden som direktør for DSB etter 1. september 2015. Holdningen om at alt skjer i en kommune, må sees i et noe nyansert perspektiv for hendelser som for eksempel pandemi.

Dermed kom hun inn på krevende situasjoner som har oppstått som følge av ekstremvær, ras og flyktningkrise.

– Vi hadde ingen formening om at flyktningkrisen skulle bli noe vi sto midt i. Det siste året har forsterket DSB og Sivilforsvarets rolle, sa Daae.

Med blikk på dokumentene «Nasjonalt risikobilde» og «Samfunnets kritiske funksjoner», uthevet hun at vi kan bli bedre på systemer og rutiner for informasjonsdeling.

– Gjennom øvelser og hendelser har vi blant annet avdekket at vi må styrke kunnskapen om samarbeidsaktørenes planverk, sa Daae.

Samvirke framfor samrøre

Samvirke ved kriser – det svakeste leddet? Spørsmålet ble stilt av professor Eric Carlstrøm ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Felles målbilde og samvirke mener Carlstrøm er sentralt, og han fortalte hvordan fagspråk i organisasjoner kan bli til hinder for samarbeid.

– Det ligger en risiko i begrepsulikheter, sa han.

Han ser at Norge har kommet lenger enn vårt naboland Sverige ved håndtering av hendelser.

– Norge har blitt bedre enn Sverige etter 2011, og legger til at vi er mer hierarkiske og mindre demokratiske i oppbygningen av kriseberedskapen vår.

– Grunnprinsippet for krisearbeid er samvirke. Vi må bli flinkere til å snakke sammen i offentlig forvaltning. Vi må ha et bevisst forhold til samvirke, sa professoren – slik at det ikke blir til samrøre.

Beredskapsdagen 2016

  • Arrangeres av Kystverket, Fylkesmannen i Vestfold, Høgskolen i Sørøst-Norge og NHO Vestfold.
  • For beredskapsaktører i privat og offentlig sektor i Vestfold, Buskerud og Telemark
  • For informasjon, se Fylkesmannen i Vestfold sine nettsider