Sikkerhet og beredskap

Sikkerhet og beredskap er NSOs fagblad om industrivern, trygghet og sikring.

Sikkerhet og beredskap er et digitalt fagblad som utgis av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), som organiserer og fører tilsyn med industrivernpliktige virksomheter.

Du finner fagbladet Sikkerhet og beredskap på sikkerhetogberedskap.no

Målgruppen for Sikkerhet og beredskap er industrivernpersoner og andre ansatte i disse virksomhetene, nød- og beredskapsetatene, tilsynsmyndigheter, organisasjoner, frivillige og institusjoner som interesser seg for samvirke.

Fagbladets redaksjonelle linje skal bygge opp under NSOs arbeid for å styrke, informere om og fremme gode eksempler på industrivern, samvirke og samarbeid mellom industrivernpliktige virksomheter og andre samvirkeaktører. Sikkerhet og beredskap skal gjennom aktuelle saker, reportasjer og eksempler bidra til engasjement og opplysning rundt industrivern- og samvirke-spørsmål og stimulere til videreutvikling av industrivernets samarbeid med kommuner og nødetater. Fagbladet Sikkerhet og beredskap skal bidra til å nå Justis- og beredskapsdepartementets og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps overordnede mål om sterke og trygge lokalsamfunn over hele landet.

Sikkerhet og beredskap skal gi en allsidig og uavhengig dekning av industriverns og NSOs interessefelt, og skal være et bindeledd mellom NSO, industrivern og andre samvirkeaktører. Fagbladet Sikkerhet og beredskap har NSOs idégrunnlag og holdninger som overordnet mål.

Sikkerhet og beredskap er en videreføring av det trykte fagbladet Sikkerhet. Sikkerhet ble utgitt av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, og ble trykket fire ganger i året. Det trykte fagbladet ble sendt ut til industrivernpliktige virksomheter samt organisasjoner og etater innen beredskapsfeltet.

Den første trykte utgaven av Sikkerhet (daværende Industrivern-nytt) kom i 1955 og den foreløpig siste trykte utgaven av Sikkerhet kom våren 2023.

Hederlig omtale til bladet Sikkerhet

I 2022 fikk Sikkerhet hederlig omtale under Fagpresseprisene 2022 for utviklingen bladet har hatt det siste året. I 2018 fikk Sikkerhet hederlig omtale under Fagpresseprisene for vår forside til temaet digitalisering.

Digitalt fagblad: Sikkerhet og beredskap

Vårt digitale fagblad Sikkerhet og beredskap er fullspekket av aktuelle og varierte saker om industrivern, beredskap, sikkerhet og samvirke. Her finner du både nyhetssaker, fagartikler og reportasjer fra industrivernpliktige virksomheter. Målgruppen for sikkerhetogberedskap.no er industrivernpersoner og andre ansatte i industrivernpliktige virksomheter, nød- og beredskapsetatene, tilsynsmyndigheter, organisasjoner, frivillige og institusjoner som interesser seg for samvirke.