Restverdiredning i industrien

Arrangementer, Nyheter 30. mai 2016 Skrevet av Knut Oscar Gilje

Over 60 deltakere deltok årets Restverdiredning-konferanse for å diskutere hvordan restverdiredning i industrien kan få mer fokus.

Årets Restverdiredning-konferanse ble avholdt i Kristiansand i slutten av mai. Der møttes over 60 deltakere fra brannvesen og forsikring for å diskutere hvordan restverdiredning (RVR) i industrien kan få mer fokus. NSO var med for å gi innspill.

NSO var invitert til å holde innledningen til den dagen som var satt av til å jobbe med utfordringer innen industrien. NSOs direktør redegjorde for industrivernets oppgaver og organisering og pekte på muligheter for tettere samarbeid mellom industrivern, brannvesen og forsikring for å sikre en så rask normalisering som mulig etter hendelser. Kundene vil raskt vende seg til nye leverandører hvis en ulykke har stoppet et anlegg, så dette kan være helt avgjørende beredskapstiltak for å sikre grunnlag for videre drift.

Vidar Ekse fra Kristiansandsregionen brann og redning fortalte om samarbeidet de har med industrivernet

Virksomhetene fortalte

To lokale virksomheter, Glencore og Elkem, fortalte om sitt industrivern og hvilke utfordringer de tror brannvesenet kan få ved RVR-oppdrag. Sikring av datasentraler og styringssystemer kom opp som områder det bør fokuseres på. Representanter fra forsikringen stilte spørsmål om industrien hadde prioriteringslister over hvilke maskiner eller deler av produksjonen som burde prioriteres ved redningsarbeid og restverdiredning. Dette er et godt og viktig spørsmål NSO vil ta videre med hele industrivern-Norge.

Knyttet kontakter

Kristiansandsregionen brann og redning, KBR, var medarrangør på denne RVR-konferansen. De bidro også med innlegg om sitt samarbeid med de lokale industrivernene. Samarbeidet er godt og basert på gjensidig nytte. De benyttet også anledningen til å «dekorere» industrivernlederne fra Glencore, Kjell Wenneberg og Elkem, Jan Torger Nilsen med hver sin KBR-pin som et synlig tegn på det gode samarbeidet.

I løpet av konferansen ble det knyttet mange spennende kontakter som kan gi industrien flere verktøy i beredskapskofferten for å sikre at verdiene tas vare på best mulig etter en ulykke. NSO vil komme tilbake med mer stoff rundt denne tematikken.

Kristiansandsregionen brann og redning samarbeider godt med lokale industrivern i Kristiansand. Her er sentrale aktører i dette samarbeidet samlet i forbindelse med RVR-konferansen i mai i år: Fra venstre: Jan Røilid brannsjef KBR, Kjell Wennberg industrivernleder Glencore, Jan Torger Nilsen industrivernleder Elkem, Erik Johannessen brannmester KBR, Vidar Ekse leder beredskap KBR