Fulgte prosedyre ved brann

Glimt fra bedriftene, Innsatser 10. august 2016 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

En gnist fra en sveisejobb i et gulvsluk førte til branntilløp ved Nortura Tønsberg mandag 30. mai.

En gnist fra en sveisejobb i et gulvsluk førte til branntilløp ved Nortura Tønsberg mandag 30. mai.

I etasjen under var det lagret paller med krydder. Gnistene fra sveisingen kom ut av gulvet på undersiden sammen med avløpsrøret og antente pallene med krydder.

– To ansatte som arbeidet i etasjen under, som ikke er i industrivernet, var snarrådige og fikk frem nærmeste husbrannslange og begynte slukkingen nesten med en gang, forteller industrivernleder Steinar Elgvin til nso.no.

Etter noen minutter kom industrivernet og fortsatte slukkingen, og fikk tilkalt brannvesenet. Kun fire paller og noen elektriske kabler ble ødelagt.

– Brannen var ferdig slukket da vi kom fram (…). I tillegg sto industrivernet klare da vi kom, begge deler er meget bra. Vi sendte inn to av våre røykdykker som dobbeltsjekket at brannen var slukket, deretter satte vi i gang å ventilere ut røyk fra lageret, sier underbrannmester Jardar Aftret, på Facebook-siden til Vestfold Interkommunale Brannvesen ifølge Tønsberg Blad.