Ledige kursplasser i høst

Kurs, Nyheter 10. august 2016 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

NSO har flere ledige plasser på alle høstens kurs.

NSO har flere ledige plasser på alle høstens kurs.

  • Industrivernforskriften – forstå kravene er et tilbud til industrivernledere som har behov for innsikt i forskrift om industrivern og hvilke oppgaver en industrivernleder må løse.
  • SIMKAT gir trening i innsatsledelse og organisering på et skadested, kompetanse til å organisere en redningsstab og øvelse i samspill mellom skadested og redningsstab. Videre gir kurset god trening i å samhandle med nødetatene.
  • Risiko- og beredskapsanalyse i praksis gjennomgår hvordan du utarbeider en oversikt over alle uønskede hendelser. Dette er utgangspunktet for en beredskapsanalyse. Du vil også lære å velge ut dimensjonerende uønskende hendelser og hvordan du gjennomfører en beredskapsanalyse av disse. Med bakgrunn i analysene får du grunnlag for detaljert dimensjonering av industrivernet.

Trykk på linkene for å lese mer om kurset og å melde deg på.