Sevesokonferansen 2016

Arrangementer, Nyheter 17. august 2016 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Storulykkemyndighetene inviterer til den nasjonale Sevesokonferansen i Tønsberg 21. september 2016.

Storulykkemyndighetene inviterer til den nasjonale Sevesokonferansen i Tønsberg 21. september 2016.

Konferansen er en viktig møteplass for virksomheter underlagt storulykkeforskriften og myndighetene som forvalter denne forskriften.

Tid og sted

Konferansen avholdes på Quality Hotel Tønsberg 21. september 2016. Påmeldingsfrist er 25. august.
Tema for konferansen

Vi har i år følgende temaer:

  • Hensynssoner og arealplanlegging
  • Sikring mot uønskede villede handlinger
  • Nytt fra storulykkemyndighetene
  • Erfaringer og læringspunkter fra storulykken ved West Fertilzer i Texas i 2013

DSBs direktør Cecilie Daae vil åpne konferansen. Vi har mangespennende og relevante foredrag på dagsordenen, og vil spesielt nevne at US Chemical Safety Board har takket ja til vår invitasjon om å dele sine erfaringer fra granskingen av brannen og eksplosjonen ved West Fertilizer. Denne ulykken illustrerer blant annet betydningen av gode risikovurderinger, god arealplanlegging, at beredskapen er forberedt og øvet.

Programmet for årets konferanse er satt sammen av en programkomité bestående av representanter fra Borregaard, Lloyds Register, Felleskjøpet, Miljødirektoratet og DSB (koordinerende myndighet for storulykkeforskriften).

Formål og målgruppe

Myndighetene som forvalter storulykkeforskriften ønsker å ha en god dialog med virksomheter som omfattes av storulykkeforskriften.  Konferansen skal bidra til erfaringsutveksling og faglig påfyll, og er en møteplass for:

  • ledere
  • verneombud
  • HMS-koordinatorer i virksomheter
  • tilsynsmyndigheter