Gass – til nytte og besvær

Arrangementer, Industrivernkonferansen, Nytt fra NSO 1. september 2016 Skrevet av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Industrigasser brukes hver time, hver dag i hele Norge – til sveising, frysing, drift, oppvarming, kjøling og testing.

Tekst: Harald J. Bergmann/NSO

Industrigasser brukes hver time, hver dag i hele Norge – til sveising, frysing, drift, oppvarming, kjøling og testing.

Risikoer kan elimineres

Industri- og spesialgasser kan brukes på en rekke nyttige måter, men de kan samtidig utgjøre en sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen.

Kai Arne Trollerud er Sales manager og tidligere industrivernleder ved AGA AS. Trollerud har holdt utallige kurs om industrigasser for industrien, og kjenner bedriftenes utfordringer inngående.

– Det er viktig at alle som bruker gass håndterer den på riktig måte ved å sørge for god opplæring og å følge alle godkjente prosedyrer på arbeidsplassen. Alle risikoer kan elimineres dersom du kjenner gassene og vet hvordan de skal håndteres på en trygg måte.

Det sier Kai Arne Trollerud, Sales manager og tidligere industrivernleder ved AGA AS.

Typer gasser

Industrigasser kan grovt deles inn i brennbare, kvelende og oksiderende gasser.

  • Brennbare gasser: Acetylen, hydrogen, propan, og metan er brennbare gasser, også kalt brenngasser. Lekkasje av brenngasser kan skape antennelige blandinger med omliggende luft og føre til brann eller eksplosjoner.
  • Kveldende gasser: Oksygenmangel kan oppstå ved lekkasje av gasser som nitrogen, helium, karbondioksid, neon og argon. Kvelende gasser er ikke giftige, men når konsentrasjonen av dem øker vil de påvirke både liv og forbrenningsprosesser.
  • Oksiderende gasser: Økt oksygenkonsentrasjon i atmosfæren, selv bare med få prosent, øker risikoen for brann betydelig. Gnister man vanligvis betrakter som ufarlige kan forårsake brann. Også materialer som normalt ikke brenner i luft vil kunne brenne kraftig eller spontant oksygenanriket atmosfære.

På Industrivernkonferansen vil Trollerud informere om erfaringer etter ulykker, forebyggende tiltak og regelverket for gasser, i tillegg til å fortelle om de ulike gassenes egenskaper.