Fall vanligste arbeidsulykken

Nyheter 30. september 2016 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

I fjor hadde 40 arbeidsulykker dødelig utfall.

I fjor hadde 40 arbeidsulykker dødelig utfall, i følge tall fra SSB.

Fall er den typen arbeidsulykke som oftest blir rapportert til NAV, fulgt av det å bli truffet av én eller flere gjenstander. Av 24 000 arbeidsulykker i 2015 medførte 45 prosent fravær på fire dager eller mer. 40 arbeidsulykker hadde dødelig utfall, viser nye tall fra SSB.

Grunnlaget for tallene er arbeidsulykker som er rapportert til NAV i 2015.

Vanligste ulykker

«Fall» er den typen arbeidsulykke som oftest rapporteres. Deretter kommer «støt/treff av gjenstand», etterfulgt av det å bli «stukket av skarp gjenstand».
I industri var det «treff av gjenstand» som oftest ble rapportert, mens om lag like mange rapporterte å ha falt eller blitt stukket av skarp gjenstand.

Næringer som var mest utsatt

I 2015 var det fem næringsgrupper som per 1.000 ansatte hadde mer enn 5,5 arbeidsulykker som ga fravær på fire dager eller mer, såkalt langvarig fravær:

  • elektrisitet, vann og renovasjon
  • jordbruk, skogbruk og fiske
  • transport og lagring
  • bygge- og anleggsvirksomhet
  • industri

For alle næringer sett under ett ble det rapportert 3,9 ulykker som ga langvarig fravær per 1.000 ansatte i 2015.

Nedgang i dødsulykker

Med 40 dødsulykker representerer tilsynsmyndighetenes 2015-rapportering det laveste tallet for perioden tilbake til år 2000. I 2006 ble det rapportert 42 dødsulykker, og 47 i 2012.

Av dem som omkom på jobb i 2015, var 38 menn og 2 kvinner.