Sluttrapport etter tilsynsaksjonen klar

Nyheter, Nytt fra NSO 30. september 2016 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

I tilsynsetatenes sluttrapport for Fellesaksjonen 2016 har fellesaksjonens prosjektgruppe samlet seg om flere anbefalinger.

I tilsynsetatenes sluttrapport for Fellesaksjonen 2016 har fellesaksjonens prosjektgruppe samlet seg om flere anbefalinger.

Temaet for aksjonen var «Samordning i konsentrerte næringsområder». Tilsynsetatene som samarbeidet om aksjonen var NSO, Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Miljødirektoratet.

Utgangspunkt i internkontrollforskriften

Tilsyn ble utført med utgangspunkt i internkontrollforskriftens § 6 Samordning. Tilsynsobjekter var 298 virksomheter i 17 industriparker, 9 forsyningsbaser og 46 kjøpesentre. Fellesaksjonen ble gjennomført i de to siste ukene i april 2016.

Samordning ble vurdert til å være et relevant og viktig tema for virksomhetene gjenstand for tilsynene. Tilsynsresultatene viser også at en stor andel av virksomhetene hadde behov for å etablere og/eller videreutvikle samordning i forhold til kravene i internkontrollforskriften. En liten andel av de besøkte virksomhetene (færre enn 1 av 10) hadde på en god måte vurdert kravene til samordning som unødvendig.

Kommer med anbefalinger

Fellesaksjonens prosjektgruppe har samlet seg om følgende anbefalinger:

1) Det er behov for en gjennomgang av § 6 i internkontrollforskriften for å tydeliggjøre denne og dermed få en bedre håndheving.

2) Det bør oftere gjennomføres tilsyn etter bestemmelsene i § 6 i konsentrerte næringsområder.

3) Fellesaksjonen mellom tilsynsetatene må videreføres. Fellesaksjonen er en viktig aktivitet for å fremme samarbeidet mellom tilsynsmyndighetene spesielt lokalt.

4) Fellesaksjonen har fremskaffet mye data som i kombinasjon med ytterligere studier bør bearbeides videre for å gi oss bedre kunnskap om tilsynets virkning generelt og om temaet samordning spesielt. DSB har utarbeidet et notat som kort beskriver kunnskapsstatus på bakgrunn av erfaringer fra aksjonen og som utdyper problemstillinger og spørsmål der det er behov for videre undersøkelser og analyser, fortrinnsvis gjennom et FoU-prosjekt, se vedlegg 9.