Nettverk for industrivern – hvordan gjør dere det?

Glimt fra bedriftene, Industrivernkonferansen, Nyheter 21. oktober 2016 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

På Industrivernkonferansen vil Synnøve Rubach og Silje Alvsvåg fortelle om gevinsten i det å høre til i et nettverk.

På Industrivernkonferansen vil Synnøve Rubach og Silje Alvsvåg fortelle om gevinsten i det å høre til i et nettverk, hvilke hindringer dere vil møte og hvordan dere bør legge det opp for å holde liv i nettverket.

Sarpsborg-nettverk

For noen år siden dannet fire sarpsborgbedrifter et nettverk. Blant temaene de ønsket å jobbe med var industrivern og risikoanalyse. Nettverket ble tett fulgt av Synnøve Rubach i Østfoldforskning, som skrev sin doktoravhandling om «Sarpsborg-nettverket».

Rubach var aktivt med og hjalp til med å organisere og lede nettverket. Hennes arbeid var basert på aksjonsforskning; da forsker man sammen med, og ikke på, deltakerne. Hun trakk mange konklusjoner.

Til Ukeavisen Ledelse sa hun blant annet: «Medlemmene i nettverket må ha sterk interesse for temaet, da det i stor grad er opp til representantene å snakke for sin bedrift og å få noe ut av deltakelsen – aktivt engasjement er viktig.»

Suksess på Bømlo

På øya Bømlo syd for Bergen dro industrivernleder ved Bremnes Seashore AS, Silje K. Alvsvåg, i gang et nettverk for de syv industrivernbedriftene i kommunen. Dette var i 2013. Hun visste ingen ting om erfaringene fra Sarpsborgnettverket, men hadde klokkertro på initiativet sitt. Det er blitt en suksess:

– For min del er dette en stor inspirasjonskilde til industrivernarbeidet. Til tider kan man føle seg litt alene om dra øvelser. Da er det godt å ha noen å spørre om råd eller få hjelp av. Det tar ikke så veldig mye tid i løpet av et år, og man har utrolig mye igjen for det.

Møtes flere ganger i året

Alvsvåg forteller at Nettverk Bømlo samles 3-4 ganger i året, og at det går på rundgang hvem som har det. Industrivernlederen i vertsbedriften inviterer selv eller spør om Alvsvåg kan gjøre det. De har valgt å konsentrere seg om Bømlo. Både fordi bedriftene er noenlunde sammenlignbare i størrelse og risiko, fordi de forholder seg til de samme nødetatene og kommuneledelsen og fordi de ikke vil bli for mange.

– Dersom en bedrift arrangerer kurs med leverandør, gir vi beskjed til hverandre om det er ledige plasser for å fylle opp. Flere av oss reiste sammen på NSO-konferansen sist, og det er kjekt å kjenne noen å dra med, ikke reise helt alene. Jeg håper å få med alle dit i år.