Lærte mye fra øvelse

Glimt fra bedriftene, Industrivernkonferansen, Nyheter 3. november 2016 Skrevet av Per Martin Ødegård

Industrivernleder ved Nortura avd. Otta, Jan Ingar Formo, skal holde foredrag om øvelsen han gjennomførte tidligere i år.

Egenberedskapen var godt planlagt. Likevel viste øvelsen at ikke alt fungerte som det skulle. Å lede i operativ innsats krever sin mann/kvinne.

På Industrivernkonferansen vil industrivernleder ved Nortura avd. Otta, Jan Ingar Formo, holde foredrag om øvelsen han gjennomførte på Nortura Otta i januar i år. Her er det mange gode poeng å ta med seg for andre.

Formo ønsket å lage en øvelse hvor alle ledere ble satt på prøve, både internt i virksomheten og fra nødetatene. Det er ikke vanskelig å finne kurs og utdannelsestilbud innen faget ledelse, men ingen teoretisk utdannelse kan erstatte praktisk øvelse. Øvelser er viktig både for å stå sterkere rustet ved en uønsket hendelse, og å avdekke feil og mangler i beredskapsorganisasjonen internt og i samarbeid med eksterne.