Øvelse med bevisstløs truckfører og oljesøl

Glimt fra bedriftene, Øvelser 3. november 2016 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Onsdag 26. oktober ble den årlige fellesøvelsen i regi av industrivernet på Coast Center Base AS avholdt.

Onsdag 26. oktober ble den årlige fellesøvelsen i regi av industrivernet på Coast Center Base AS (CCB) avholdt. I år var det CCB og FMC Technologies som var vertskap for øvelsen. Som vanlig var det bred deltakelse fra Sotra Brannvern, lokalt politi og ressurser fra Helse Bergen. I alt fire ambulanselærlinger ble sminket og plassert ut som markører, i tillegg til to dukker.

Scenarioet startet med at en truckfører fikk et akutt illebefinnende mens han kjørte truck over baseområdet. Trucken støtte inn i konteiner med trevirke som tok fyr, for deretter å kjøre videre inn i en losseoperasjon med personell og kjemikalier. Kjemikaliene, en 1.000-liter IBC-tank inneholdende hydraulikkolje, ble penetrert av truckgaflene, og oljen gikk etter hvert til sjø.

SAMARBEID: Alle nødetatene var med på øvelsen. Foto: Arne Aarvik/CCB

– Utfordrende å forebygge

– Scenarioet med akutt sykdom og tap av bevissthet, med påfølgende skader, er beskrevet i virksomhetens risiko- og sårbarhetsanalyser, og er svært utfordrende å forebygge. Beredskapsmessig er det derfor viktig å øve, forklarer CCBs industrivernleder Pål Samuelsson.

Klokka 09.04 gikk industrivernalarmen på basen. Flysirenen på administrasjonsbygget sendte et tydelig signal til alle om at noe hadde skjedd. Samtidig var resepsjonisten fra Nokas i full gang med å aktivere SMS-varsling til alle industrivernets medlemmer.

Oljeutstlipp

Minutter senere var utrykningen fra industriverndepotet i full gang. Tilhengere og brannpumper ble trillet ut til ventende biler, og mannskaper kledde seg hurtig opp med brannvernbekledning og vester. I mens var innsatsleder på vei mot stedet. Han vurderte situasjonen i noen sekunder fra sikker avstand, før han sendte sin situasjonsbeskrivelse og varslingsordre over radiosambandet tilbake til industriverndepotet. Innholdet i den brennende konteineren ble raskt avklart som ufarlig trevirke, og innsatspersonellet fikk grønt lys til å starte med livreddende førstehjelp og å begrense konsekvensene av hydraulikkoljeutlippet.

UFARLIG: Innholdet i konteineren som tok fyr ble vurdert som ufarlig. Foto: Arne Aarvik/CCB

Snart var det et yrende liv med ressurser fra brann, helse og politi i fullt samvirke med industrivernet. En big-bag med usaltet popcorn ble så tømt på sjøen, og en utvidelse av scenarioet var et faktum. Boom-Bag beredskapslende, båt og personell ble mobilisert. Utsetting av lense gikk raskt, og «sølet» ble sikret på rett side av lenseskjørtet.

– Stolt av godt samvirke

Industrivernleder Samuelsson ledet evalueringen i auditoriet etter øvelsen. Alle fagledere, observatører samt disiplinledere i industrivernet fikk dele sine erfaringer.

– Noen forbedringspunkter blir det heldigvis alltid. Vi er særlig stolt over det gode samvirke og kvaliteten som ble utvist fra alle involverte. Vi er også svært tilfreds med de gode tilbakemeldingene vi fikk fra Helse Bergen på vår sanitetsinnsats, oppsummerte Samuelsson.