Hedersdiplom til Schultz

Glimt fra bedriftene, Hedersdiplom 1. desember 2016 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Mangeårig industrivernleder ved Hydro Aluminium AS Årdal Metallverk, Roy Arild Schultz har blitt hedret med NSOs Hedersdiplom.

Mangeårig industrivernleder ved Hydro Aluminium AS Årdal Metallverk, Roy Arild Schultz (bildet), har blitt hedret med NSOs Hedersdiplom.

Schultz har 22 års erfaring i industrivernet, herav åtte år som industrivernleder.

NSO gratulerer og takker for mangeårig innsats!

NSOs Hedersdiplom

  • NSOs Hedersdiplom kan tildeles virksomheter, grupper og enkeltpersoner.
  • Typisk vil en som har vært i industrivernleder i 10 år og mannskap i 20 år være kandidater til å få det.
  • Andre kriterier vil også bli vurdert av NSO.
  • Fortjener noen ved din virksomhet diplomet? Ta kontakt med NSO: post@nso.no